Публікації

Білецький Андрій. Вибрані положення з універсальних теологічних дисциплін

Богатко Ігнатій. Наука військових мистецтв

Базилович Йоаникій. Короткий нарис фундації Федора Коріятовича

Анчевський Мартин. Поле серед і понад поля...

Алембек Валер'ян. Пантеон доброчесності і мудрості

Абрек Андрій. Сонце після хмар...

Вік золотий для королівства польського

Orichovius Stanislaus (Stanislaw Orzechowski, Станіслав Оріховський). Fidelis subditus...

Jaroszewicki Hilarion (Ярошевицький Іларіон). Arbor Tulliana Iasinsciano...

Erasmus Sixtus (Sykst Erazm, Еразм Сикст). Commentarius medicus in L. Annei Senecae opera

Bytomski Ioannes (Ян Битомський). Obsidio Zamoscana, quam Perduelles Cosacho iunctis viribus Tartarorum (...) Anno Domini 1648

Broscius Ioannes (Бросцій Ян). Arithmetica integrorum

Читання пам'яті проф. Ю.В. Шаніна

Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації

Слово в літературі: сакральне і профанне

Слoвацькo-українськi взаємини в галузi мoви, лiтератури та культури

Сковородинівські читання (2013)

Святкування 500-річчя Станіслава Оріховського

Постать Григорія Сковороди в сучасному філософсько-культурному просторі

Оріховіана: Круглий стіл

Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість

Максимовичівські читання

Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність?

Літературний процес: структурно-семіотичні площини

Література на пограниччі. Амбівалентність, гібридність, долання кордонів

Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності

Львівська братська школа: тексти і контексти (до 420-річчя “Просфоними”)

Конкурс праць молодих науковців з нагоди 500-річчя від дня народження Станіслава Оріховського

Григорій Сковорода у світлі філології, філософії та богослів'я

Великі теми культури в слов’янських літературах

Łemkowie, Bojkowie, Huculi, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa

«Тренос» Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду

«Дух свободы внутрь нас родит»: мудрість Григорія Сковороди у ХХІ столітті

Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze

Ян Юзефович

Людмила Шевченко-Савчинська

Ольга Циганок

Андрій Содомора

Григорій Сковорода

Еразм Сикст (Мриголод)

Павло Русин-Кроснянин

Теофан Прокопович

Юрай (Георгій) Папанек

Станіслав Оріховський-Роксолан

Андрій Абрек

Замовлення