Львівська братська школа: тексти і контексти (до 420-річчя “Просфоними”)

Організатор: Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка, Наукове товариство ім. Шевченка

Організатор: Львівський національний університет імені Івана Франка, Кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка, Наукове товариство ім. Шевченка

Наступна конференція: жовтень 2014 р.

Тематика: українська медієвістика

Контакти координаторів: mediaevistica.leopoliensis(at)gmail.com

Львівський національний університет імені Івана Франка
Кафедра української літератури ім. акад. М. Возняка
Наукове товариство ім. Шевченка

Міжнародна наукова конференція
“Львівська братська школа: тексти і контексти
(до 420-річчя “Просфоними”)

20-22 жовтня
Львів — 2011

Четвер
20 жовтня 2011
Перше засідання

Педагогічна думка XVI ст. і львівська «Просфонема»
Наталія Пилип'юк (Едмонтон, Канада)

Досвід «Просфоними» та її можливі інспірації у становленні української шкільної драматургії
Назар Федорак (Львів)

«Просфонима» як першообраз української барокової композиції
Богдана Криса (Львів)

Етичні принципи Статуту Львівського братства та їх відлуння у «Просфонимі»
Мирослав С. Трофимук (Львів)

Гербовий вірш у «Просфонимі» та початок української зорової поезії доби Бароко
Ігор Помазан (Харків)

Трансформація києво-руської традиції в ідейно-стильовій структурі «Просфоними»
Зоряна Ланцута (Львів)

Друге засідання

Ікони з колекції Ставропігійського інституту у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького
Марія Гелитович (Львів)

Геральдична гравюра братських видань: художньо-стильові риси
Оксана Жмурко (Львів)

Музичне мистецтво Львова і Галичини на переломі XVI-XVII століть
Юрій Ясіновський (Львів)

Поетика піснеспівів української сакральної монодії
Наталія Сиротинська (Львів)

Третє засідання

Мотиви національної історії в поезії початку XVII ст.
Микола Корпанюк (Переяслав-Хмельницький)

Невідома шкільна епітафія Сильвестру Косову
Ольга Циганок (Київ)

Українська версифікація: від граматики до поетики
Микола Сулима (Київ)

Образ Христа-нареченого у «Розмишляні» Йоаникія Волковича
Ольга Максимчук (Київ)

Ментальні стереотипи у творах Львівського братства
Роман Голик (Львів)

Морально-етичний потенціал віршів полемічного комплексу кінця XVI ст.
Лариса Литвин (Полтава)

Топіка Нового Єрусалиму в текстах представників Львівського братства
Тетяна Левченко-Комісаренко (Харків)

18.00
Дзеркальна зала
вул. Університетська, 1
Презентація підручника архиєпископа Ігоря Ісіченка
"Історія української літератури. Епоха Бароко"

П'ятниця
21 жовтня 2011
Четверте засідання

Львівське братство в полікультурному середовищі: етнічний склад, мова, релігія
Андрій Ясіновський (Львів)

«Адельфотес» - феномен українського національного відродження кінця XVI — першої пол. XVII ст.
Іван Паславський (Львів)

Ідеї громадянського гуманізму в діяльності Львівського братства
Марія Кашуба (Львів)

Львівська братська школа в контексті реформації
Вікторія Любащенко (Львів)

П'яте засідання

Візантійська проповідницька проза у друках Києво-Печерської лаври кінця ХVI – XVII ст. (до проблеми успадкування львівського братського досвіду)
Віра Сулима (Київ)

До проблеми видавничної діяльности братств
Валентина Соболь (Варшава, Польща)

Проповіді Кирила Транквіліона Ставровецького зі збірки «Євангеліє учительноє» від Вознесіння до Преображення: основні образи та мотиви
Тетяна Трофименко (Харків)

Богослужбові видання Львівської Ставропігії в контексті протистоянь з єпископатом
Тарас Шманько (Львів)

Палестинські святі у «Антологіонах» Львівського братства
Дарія Сироїд (Львів)

Шосте засідання

Іван Вишенський і Львівське братство: літературні аспекти діалогу
Арх. Ігор (Ісіченко) (Харків)

Львівська братська школа у польських наукових дослідженнях
Марко Мельник (Ольштин, Польща)

Рецепція трактату Стефана Зизанія «Казання святого Кирила...» в творчості Теофілакта Лопатинського
Катерина Борисенко (Київ)

Творчість Стефана Зизанія в українській, польській та російській рецепції XVI-XVIII століть
Леонід Ушкалов (Харків)

Лексикографія Лаврентія Зизанія і Памви Беринди в лінгвістичному просторі ХХ ст.
Ольга Кровицька (Львів)

Сьоме засідання

Риторична стратегія української публіцистики кінця XVI ст.
Наталія Поплавська (Тернопіль)

«Пересторога» як явище львівського братського середовища
Катерина Дубініна (Хмельницький)

Образ Богородиці у львівських пам'ятках XVI-XVII століття
Ольга Питюр (Київ)

Апокрифічні мотиви у творах львівського братського кола
Ярослава Мельник (Львів)

Українська неолатиністика: від інтелектуальної прози до наукових праць (на матеріалі львівських авторів XVІІ-XVIII ст.).
Людмила Шевченко-Савчинська, Наталія Давиденко (Київ)

Жанрова природа творів Івана Вишенського
Петро Білоус (Житомир)

Топіка українських проповідей першої половини XVII ст.
Олена Матушек (Харків)

Восьме засідання

Діяльність братств в Україні кінця XVI - початку XVII ст. в оцінці митрополита Іпатія Потія
Руслан Ткачук (Київ)

Львівський братський досвід у літературній творчості Захарії Копистенського
Юрій Ларін (Харків)

Від братської школи до Київської академії: діяльність Іринея Фальковського
Мирослав М. Трофимук (Київ)

Мистецтво тлумачення Біблії у творах представників Львівської братської школи
Наталія Левченко (Харків)

Жанрові різновиди “братської” проповіді
Богдана Щурко (Львів)

Діяльність львівської братської школи в рецепції Якова Головацького
Ольга Новик (Бердянськ)

Круглий стіл
“Актуальні проблеми української медієвістики”