Публікації

Timkowsky Romanus (Роман Тимківський). De virtutibus Graecorum et Romanorum oratio

Українське Подніпров’я в С. Сарницького «Описі давньої та нової Польщі» (1585)

Zimorowicz Bartholomaeus. Leopolis triplex

Соціально-психологічні протоідеї у вітчизняній інтелектуально-культурній спадщині XVI–XVIII століть

Про “Скілу” й “Харибду” в жанрі художнього перекладу, але не тільки

Сторінки 78-92. Arbor Tulliana Jasinsciano

Насиченість топосами як міра індивідуального в українських латиномовних епіталамах XVI–XVIII ст.

Проблема істини в філософській думці Григорія Сковороди

Латинсько-український словник

Biezanowski Stanislaus. Oraculum parthenium

Гомілетика Феофана Прокоповича в контексті "постбарокової" естетики

Ідея народовладдя як засада утвердження правовладдя в працях українських мислителів класичної доби

Treter Andreas. Felix Sarmatiae Prognosticon

Латиномовні праці європейських дослідників XVI–XVII ст. із проблем Маґдебурзького права

Сторінки 64-77 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Князі і некнязі: про князівський титул Єловицьких

Панегіричність української латиномовної поезії XVI–XVIII ст.: причини і наслідки

Трактування природного права у спадщині Станіслава Оріховського

Мовна свідомість і мовна практика Григорія Сковороди в контексті староукраїнської книжної традиції

Simonides Simon. Hercules Prodiceus

Хлібкевич Іван. Положення з загального церковного права

Ідея серця у філософії Григорія Сковороди: аспекти тлумачення

Брожек Ян. Арифметика для недосвідчених

Контрреформаційна діяльність Бенедикта Гербеста в українській і російській історіографіях