Публікації

Герметичний дискурс Григорія Сковороди

Огляд документації "татарського відділу" фонду "Архів коронний у Варшаві" АГАД

Ruś, Ukraina, Ruthenia, Wielkie Księstwo Litewskie, Rzeczpospolita, Moskwa, Rosja, Europa środkowo-wschodnia: o wielowarstwowości i polifunkcjonalizmie kulturowym

Рецензія на монографію Ольги Циганок "Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII—XVIII ст.: теорія та взірці"

Про українську теорію похоронної промови XVII ст.

Релігійні традиції дому князів Острозьких та їхня трансформація в умовах реалій ранньомодерного часу

Приватна бібліотека в українській культурі (ХІ-XVIII ст.)

Кілька слів про академічну мобільність у XVII ст.

Пан або пропав

Сторінки 296-306 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Сторінки 286-296 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Сторінки 281-286 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII-XIX ст. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського)