Публікації

Універсали гетьмана Івана Мазепи у зібранні Національного музею історії України

До витоків українського козацтва

Поетика художнього тексту та традиції вітчизняного мистецтва слова в українській літературі ХІХ-ХХІ століття

Українська наука в європейському контексті. Німецько-українські зв’язки

Тема турецької загрози християнському світу в творчості Станіслава Оріховського та в українському хронографі ХVІ ст.

Дари Мазепи. Культура подарунків українських гетьманів у системі дипломатичної комунікації другої половини XVII століття*

Постать Станіслава Оріховського та його "Супліка до найвищого понтифіка Юлія III про схвалення взятого шлюбу" на тлі доби

Жанрова специфіка поберестейського польськомовного епістолярію в Україні

Участь жінок у формуванні державотворчих традицій українського народу за козацької доби (XVI - перша пол. XVII ст.)

Сторінки 261-270 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

"Український медієвістичний збірник" запрошує авторів

Поняття «Україна» та «Українний» в офіційному дискурсі Війська Запорозького: 1649 – 1659 рр.

Твори Станіслава Оріховського із фонду відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського