Публікації

Діалогізм в українській культурі: з поетичного світу Лазаря Барановича

Літопис Григорія Граб’янки: пошук риторичних взірців

Alexander de Walther. De Mechanismo Implicationis Pilorum in Plica Polonica. P. 8

Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648-1782 рр.). Історіографія проблеми

Конфліктний потенціал політичних ідей в українській національній революції середини XVII століття

Institutionum Linguae Graecae. P.III.

Stephan Jaworski (Стефан Яворський). Arctos Coeli Rossiaci (...) P. Barlaami Jasinski

Теодозій Василевич-Баєвський. Святого Петра, митрополита київського, дивотворця російського (...), патрона свого копія, Петро Могила

Antoni Mierzynski. De Vita Moribus Scriptisque Latinis Sebastiani Fabiani Acerni. P. II

Людмила Шевченко-Савчинська. Геометрія, лимон і мед

Німецька містика і Григорій Сковорода у європейській ірраціоналістичній традиції

«De virtutibus Graecorum et Romanorum...» Романа Тимківського - переваги філологічно-історичного методу дослідження

Arctos Caeli Rossiaci In Gentilitiis Syderibus Illustrissimi Ac Reverendissimi Patris P. Barlaami Iasinski

"Prognosticon" Яна Лятоса 1594 р.: суспільно-політичний контекст