Публікації

Історичні джерела українських лексичних латинізмів

Український фольклор як фактор національного самовиразу Григорія Сковороди

Сторінки 114-119a (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди

Simon Starowolscius (Шимон Старовольський, Szymon Starowolski). Sarmatiae Bellatores

Romanus Timkowsky. De Virtutibus Graecorum et Romanorum

Ідеї патріотизму в українській політичній думці другої половини XVI – початку XVII ст.

Латиномовна проза України кін. XVІ– поч. XІХ ст. як джерело історичних відомостей

Sebastiano Acerni Gorais. P. II

До визначення джерел полікультурності України: соціально-етичні проблеми у творчості С. Оріховського-Роксолана

Символ урочистої любові й честі академічної... (Збірка віршів різних авторів)

De Mechanismo Implicationis Pilorum in Plica Polonica

Структурні зміни у пізньолатинському реченні