Публікації

Сторінки 119а-124 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Сучасна українська історіографія козацьких рад як органу державної влади періоду Хмельниччини

Передумови духовної свободи у філософській спадщині київської братської школи

Філософські традиції Польщі та України: актуальні проблеми дослідження

Звернення з приводу заборони копіювання у НБУВ

Творча спадщина Василя Стуса в контексті української та світової літератури

Ольга Кобилянська в культурному просторі fin de siècle

Sebastiano Acerni Gorais. P. IV

Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови

Українське козацтво та польсько-козацькі відносини у працях польських істориків Львова кінця ХІХ–початку ХХ ст.

«Leopolis Triplex Czyli Kronika Miasta Lwowa» – Зиморовичів міф Львова?

Alexander de Walther. De Mechanismo Implicationis Pilorum in Plica Polonica. P. 2

Прийменниково-відмінкові конструкції при префіксальних дієсловах із семантикою віддалення в латинськомовній документації Греко-католицької церкви кінця XVI-XVII ст.

Юрай (Георгій) Папанек. Історія словацького народу

Sebastiano Acerni Gorais. P. III

Аналізи текстів Віленського договору 1656 року в історіографії

Eliae Kopiiewitz. Latina Grammatica in Usum Scholarum

Roxolania