Публікації

Латиномовна інтелектуальна спадщина «львівського народу» – продукт культурного пограниччя

Латиномовна поезія - у шкільному курсі української літератури?

Латина як дипломатична мова української еліти XVI–XVII ст.

Латина в щоденнику Пилипа Орлика (до 340 років від дня народження та 270 років від дня смерті гетьмана)

Критерії відбору та принципи тлумачення лексики для укладання словників юридичної термінології

Контексти прояву культурного пограниччя на колишніх землях східної Речі Посполитої

Конституційна автономія України у Російській державі (реалії політичного протистояння та його відображення у суспільно-політичній думці української еміграції XVIII ст.)

Книжковий фонд відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень

Книжкове пам'яткознавство в системі бібліотекознавства

Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду

Книги з медицини та ветеринарії у фондах бібліотек та в приватних книжкових зібраннях в Україні у XVIII ст.

Йоанникій Галятовський в історії української риторики

Знаковий образ-символ дороги в латиномовних творах Григорія Сковороди

Зміна значень запозичених слів при створенні медичних термінів

Застосування інтертекстуального аналізу щодо творів української неолатиністики XVІ–XVIII ст. Підстави і результати

З історії формування історико-правових термінів „Магдебурзьке” та „німецьке” права у вітчизняній науці

Жанрові особливості українського хронографа XVI століття

Жанровий поділ української неолатиністики XV—XIX ст. (до питання унормування літературознавчої термінології)

Етикетна література України латинською мовою: пам’ятки та пізніша рецепція явища

Еволюція політичних поглядів українських інтелектуалів XVI-XVIII століть

До теорії скорботної елегії в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст.

Доброчинність і меценатство у життєдіяльності українських просвітителів XV–XVI ст.

До проблеми Ренесансу в українській літературі

Дослідження історії формування колекцій стародруків та їх паспортизація

Донське питання і глобальне протистояння Московії та Польсько-Литовської держави за гегемонію у Східній Європі

До питання про особливості козацької ідеології XVIII ст.

До Дня незалежності України

Держава і проблема влади у творчості Станіслава Оріховського-Роксолана

Демократичні традиції українського державотворення

Давня література у середній школі: з досвіду читання творів української неолатиністики

Григорій Сковорода: портрет в інтер’єрі бароко

Григорій Сковорода і Лесь Курбас: у пошуках внутрішньої людини

Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українській літературі

Герменевтична модель української полемічно-публіцистичної прози кінця XVI – поч. XVII ст.

Гарріот та латиномовна культура його часу

Від Пилявців до Замостя (осінній похід козацького війська 1648 p. у висвітленні Самуеля Грондського)

Від каврайських джерел (каврайське становлення Сковороди і його рецепція у дослідженнях)

Вчення Станіслава Оріховського-Роксолана про людину та її природні права

Вплив козацького світогляду на українські стародруки першої половини XVII ст. (за матеріалами ОДНБ ім. М. Горького)

Визначальні риси бароко в українських риториках і поетиках XVII—XVIII ст.

Бібліотека Національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві

Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Бібліографія і історіографія Львова

Бароковий дискурс «Літопису Самовидця»

Аналогії між віросповідними ідеями лютеранства та релігійними поглядами Г.С. Сковороди

«Опис Татарії» М. Броневського: джерелознавчі спостереження

«Дискурс про козаків» Кшиштофа Пальчовського

XVI–XVIIІ ст. в українській латиномовній поезії

"Історія Русів" як джерело культурологічних рецепцій 80-х років XVIII – першої половини XIX століття

Георгій Кониський в історико-культурній спадщині України