Публікації

«Історія русів» окремі зауваги до концепції i авторства твору

Епітафії Вергілія (Вергілію) в українських поетиках XVII - першої половини XVIII ст.

Регіональна історіографія: зміст і структура поняття

Сторінки 200-205 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

“Liber Artis Poeticae” [Книга про поетичне мистецтво] (1637): матеріали для опису та перипетії дослідження

Розвиток середньовічного Львова з позицій історії урбаністики

Теорія суспільного договору як сучасне уявлення про державу в XVII-XVIII ст.

Смерть героїв: фольклор та історія (доба Богдана Хмельницького)

Ісихастичні традиції у спрямованих проти «старого обряду» полемічних трактатах українських богословів

Логіка в Острозькій та Замойській Академіях (XVІ – XVIІ ст.): компаративний аналіз

Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»

Cтаніслав Оріховський-Роксолан: звиви пам’яті (рецепція постаті гуманіста за ранньомодерної доби)

Еволюція історичних уявлень про Україну в середньовічній Франції до середини ХVІІ ст.

Раціональні тенденції доби українського Бароко