Публікації

РЕЦЕНЗІЯ: Білоус Н. Київ наприкінці XV — у першій половині XVII століття. Міська влада і самоврядування. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008. — 360 с.

Протестанти з роду Горностаїв (середина XVI - перша половина XVII ст.)

Уніатська церква в Києві: 1596-1637 pp.

Електронна колекція планів Києва картографічного фонду НБУВ

Діалог культури та історичної традиції крізь призму спадщини українського Бароко

Конституція Пилипа Орлика як феномен світового правознавства

Зародження гуманістичної філософсько-історичної думки в Україні

Videre Majus Quiddam

Розвиток освіти на українських землях у II пол. XVII - кін. XVIII ст.

Права дитини у філософській думці доби Ренесансу

Правова освіта в Замойській академії (1594-1784 рр.)

Творчий доробок Г.Сковороди як взірець методологічних засад вивчення української словесності