Публікації

Круглий стіл «Сучасна історія української літератури: здобутки традиції та виклики інновацій»

Західноєвропейська книга у Львові в XVI-XVII ст. (до постановки питання)

Заповіт сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 p.)

Antoni Mierzynski. De Vita Moribus Scriptisque Latinis Sebastiani Fabiani Acerni. P. V

З Днем Незалежності України!

Розмаїття та багатство художніх світів прозових творів Станіслава Оріховського та Григорія Сковороди

Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці XVI-XVIII ст.

Деякі зауваги щодо релігійно-виховної спрямованості духовної поезії та пісні К.-Т. Ставровецького та Й. Ґалятовського

[Barlaam Laszczewski (Варлаам Лящевський)]. Institutionum linguae Graecae...

Андрій Абрек. 10 жовтня року 1621, або Пам’ятка звитяги і слави...

Похвальна поезія у творчості Тараса Шевченка

“Rutheni”, “Dux Ruizorum”, “Marchia Ruthenorum” у середньовічній Франції та Угорщині

Номінування різних форм психічної діяльності людини в староукраїнських пам'ятках кін. XVI-XVII ст.

Станіслав Оріховський. Утопічні погляди на монарха

Характер взаємодії політичної опозиції з органами державного управління в уявленнях українських мислителів поч. XVI - поч. XX ст.