Публікації

Видання друкарні Бердичівського монастиря Босих кармелітів (1760-1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні

Сковорода і візантійське богослів’я

Герб князів Острозьких

Передмова до “Перестороги" Яна Лятоса 1599 року як джерело до вивчення ренесансної філософії в Острозькій академії

Скарбниця мудрості: особливості вивчення теми „Біблія і українська література” у вищих навчальних закладах

Гетьман Іван Мазепа в українській та російській історіографії

Міщанські ґмерки в актах львівського магістрату XVI ст.

Про греків і римлян

Тюркізми в топонімії України: історико-етимологічний аспект

Кого наслідували українські проповідники XVII ст. – греків, римлян чи поляків?

Філологічні студії XVII ст.

Етапи становлення і розвитку схоластичної традиції на латинському Заході

Про поведінку московитів