Публікації

Астрономія в латиномовних текстах України

Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських

Щасливе для Сарматії віщування (...) наречених, Фелікса Потоцького, (...), а також Христини Любомирської

Візантійський культурний код у віршах полемічного спрямування

Ioannes Dąbrowski (Ян Домбровський). Hastiludium Philosophicum Hastis Illustrissimae Domus Zamoscianae

Чи справді "латина з моди вийшла нині"?

Розвиток юснатуралістичної теорії українськими мислителями XVIII ст.

Зображальні засоби літератури бароко (на матеріалі латиномовної спадщини)

Розенберґ Миколай. Трактат про походження татар. Ч. 2

Погляди Станіслава Оріховського на взаємини церкви і держави

Ancient Literature: Breaking Down Stereotypes

Становлення академічної філософії в Україні (на прикладі Києво-Могилянської Академії)

Міграція з України із освітньою метою: історичний та сучасний досвід

Володимир Литвинов: "Популяризація цієї досі малодослідженої сторінки вітчизняної літератури все ще залишається актуальним завданням"

Сторінки 159а-164а (Arbor Tulliana Iasinsciano)