Публікації

Латинська мова. Підручник для учнів медичних ліцеїв

Феномен Олеся Гончара в духовному просторі українства

Україністика: традиції та сучасність

Сучасна славістика між традицією та інновацією

Преподобний Нестор Печерський в історії українського літописання й агіографії

Міжнародний науковий симпозіум «Україністика в Європі»

Актуальні проблеми історичної і теоретичної поетики

XII Міжнародна конференція молодих учених

Studia Ucrainica Varsoviensia (часопис)

Registre jazyka a jazykovedy

Dresner Thoma. Processus iudiciarius Regni Poloniae

Мотив vanitas в українських елегіях ХVІІ–ХVІІІ століть

Битомський Ян. Облога Замостя

Роль комічного у полемічному трактаті Дмитра Туптала “Розыск о расколнической брынской вђрђ”

Українські землі за описом „Полонії” Шимона Старовольського (1632)

Ходикевич Климент. Слава мученика Климентія, римського понтифіка

Лексико-семантичні поля перетворень у творах Овідія та в їх українських перекладах

Сторінки 47a-64 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди

Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського Бароко

“Зем’янин” псевдо-Оріховського як пам’ятка консервативної суспільної думки України XVI ст.

Історична особа крізь призму етикетного твору

Ідея Софії Премудрості Божої у вченні про серце Г. Сковороди

“Молода Польща” як антипозитивістська альтернатива: специфіка еволюції літературного процесу

Ідея свободи у творчості Григорія Сковороди

Ідеальні образи воїна і державця в українській етикетній поезії

Іван Франко - інтерпретатор "Роксоланії" Себастіяна Фабіяна Кленовича

Іван Вишенський: між книжністю та "поганськими хитрощами"

Явище латиномовної поезії в історії української літератури

Юрій Немирич – видатний представник козацької старшини середини XVII століття

Шляхетський рід Немиричів у справах церковних: волинські акценти (кінець XVI – третя чверть XVII ст.)

Художні принципи духовного реалізму в поемі Івана Франка “Іван Вишенський”

Художньо-образна структура міфу в «Похвалі поезії» Павла Русина

Філософське підґрунтя Прогностики Юрія Дрогобича

Функціональна роль латинських термінологічних словників (дослідження на основі бібліографічних джерел)

Формування козацької самосвідомості (кінець XVI—перша половина XVII ст.)

Фонетико-орфографічні особливості новолатинської історичної поеми

Учення Горація про поетичний твір-поезис-поета в київських поетиках

Українські поетики й риторики епохи Бароко: типологія літературно-критичного мислення та художня практика

Українські богословсько-полемічні трактати XVII – XVIII століть і творчість Григорія Сковороди (Кілька завваг до теми «Дмитро Туптало і Григорій Сковорода»)

Український новолатинський дискурс в оцінці філологічної науки XX ст. Рецепція Дмитра Чижевського

Український вірш кінця XVI – початку XVII століття: маркування перспективи

Українська інтелектуальна традиція і сучасна Європа

Українська козацтво у хроніці Я.І. Петриція (бл. 1622 та 1637 рр.)

Україно-латинський білінгвізм та міра його вияву у латиномовних творах Г. Сковороди