Studia Ucrainica Varsoviensia (часопис)

Кафедра україністики Варшавського університету (Республіка Польща) запрошує друкуватися у Studia Ucrainica Varsoviensia.

До друку приймаються статті, огляди, рецензії українською та польською мовами, які раніше не видавалися. Усі матеріали розглядає редакційна колегія часопису та рецензують фахівці.


Кафедра україністики Варшавського університету (Республіка Польща) запрошує друкуватися у Studia Ucrainica Varsoviensia.

Читайте також: Українські землі за описом „Полонії” Шимона Старовольського (1632)

До друку приймаються статті, огляди, рецензії українською та польською мовами, які раніше не видавалися. Усі матеріали розглядає редакційна колегія часопису та рецензують фахівці.

Організатори просять звернути особливу увагу на вимоги до друку і проглянути прикріплені зразки. Тексти, оформлені невідповідно до вимог, не прийматимуться до друку. Обсяг статті не повинен перевищувати 1 друкованого аркуша. Текст потрібно надіслати в одному документі, записаному у форматі *.doc або RTF за зразком: petrenko.doc У редколегію збірника текст подається в електронній формі.

Вимоги до форматування тексту - у доданому файлі.