Публікації

Емблематичний та панегіричний струмені української геральдичної поезії

Romanus Timkowsky. De Virtutibus Graecorum et Romanorum. P. 2

Польськомовна поезія в контексті давньої української літератури: тематика та художня специфіка

Міждисциплінарні гуманітарні студії. Вип. 1.

Листування Лазаря Барановича з козацькою старшиною як джерело до історії Гетьманщини другої половини XVII століття

Sebastiano Acerni Gorais. P. VI

Латиномовна українська література. Загальний огляд

Образ міста в українській бароковій поезії

"Отже, читача заохочено до самостійної роботи"

Alexander de Walther. De Mechanismo Implicationis Pilorum in Plica Polonica. P. 3

Візуальна поезія крізь призму часу: від Бароко до Необароко

Йоахим Пасторій. Війна скіфсько-козацька або Про змову татарів, козаків і простолюду руського проти Польського королівства (...) 1652 р.

Чуже / своє. Місто і село в українській літературі і культурі

Sebastiano Acerni Gorais. P. V

Piotr Stanisław Dunin (Петро Станіслав Дунін). Leo Roxolanus

Ukrayina latyns’ka – z polonu stereotypiv

Шлюбні панегірики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: особливості примірників