Публікації

XІ українсько-польські літературно-мистецькі зустрічі «Діалог двох культур – 2015»

Художня візія тілесності в епоху Відродження: аксіологія, семантика і провідні моделі репрезентації

Розвиток філософії освіти в Україні

Традиції українського Бароко в творах Василя Наріжного

Звістка про Львів у Тверському літописі під 6743 (1241) р.

Проблеми суспільного життя у творчості Станіслава Оріховського-Роксолана (етичний аспект)

Станіслав Оріховський і Теофан Прокопович: контроверсійність поглядів на ідеальну форму державного правління

Засоби художнього вираження у латиномовній спадщині Василя Довговича

Творча спадщина Григорія Сковороди в педагогічній історіографії

Гуманістична спрямованість латинських шкіл в освітньому просторі України кінця XVI - початку XVII ст.

Петро Могила у національно-духовному житті України: історіографія проблеми

Пуантилізм, мінімалізм etc... (огляд дебютних збірок)

Сторінки 210a-218 (Arbor Tulliana Iasinsciano)