Публікації

Кримське ханство й Північне Причономор’я в період правління Хаджі Ґерая (1442-1466 рр.)

М. Лучкай. Історія карпатських русинів. Ч. 1

Історія культури — першоджерела: „Historia Carpato-Ruthenorum” Михайла Лучкая

Польські стародруки з «розпорошених» колекцій університетської бібліотеки

Біблія у Галицько-Волинському літописі

«Табірний щоденник» Я. Радзивілла як джерело вивчення українсько-литовських відносин влітку 1653 року

Південна Русь і Литва в ранньому середньовіччі (до кінця XIII ст.)

Silva rerum Івана Груші: шляхетська традиція в козацькій інтерпретації

Іван Вишенський і Львівське братство: літературні аспекти діалогу

Pauli Crosnensis Rutheni Atque Ioannis Vіsliciensis Carmina (Ч. 3)