Публікації

Місце антитринітаризму в суспільно-політичному житті шляхти України XVI–XVII ст.

Станіслав Оріховський та антитурецька література Речі Посполитої

Prodigium Gratiae...

До питання утвердження терміна «реторика» в українській науці

Семантика прийменникових та безприйменникових конструкцій середньовічної судово-адміністративної латини XV–XVІ ст.

Lacrymae Aesculapii

Sarmatia cive Patriae Coronata Serenissimo Michaele Korybut Rege Poloniarum

Іоган Гербіній. Священні київські печери, або підземний Київ

Сторінки 132-136 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Православ’я і лютеранство в Україні та Росії (кінець XVI – початок XVII ст.)

Збірник наукових праць "Кременецькі компаративні студії". Випуск 4 (2014)

Транслітерація іншомовних власних назв у мові новолатинської поеми: домінанта і варіант

Flumen Gratulatorium

Формування історіографічного образу українського козацтва в польській історичній думці

Ян Домбровський. Філософський поєдинок списами найяснішого Замойського дому священного й освяченого (...) 1678