Про проект

Проект був започаткований 3 листопада 2009 р. з метою об'єднати науковий доробок сучасних авторів, оригінальні латиномовні тексти та переклади на одному ресурсі, щоб у такий спосіб полегшити шлях дослідника.

На початку 2012 р. ми відкрили розділ "Каталог", в якому використали новий тип публікації - опис, який містить рецензію, уривки перекладу та декілька фотокопій стародруку. Основну увагу в цьому розділі ми приділяємо нині невідомим працям.

24 серпня 2012 р. - відкрито розділ "Фотокопії", фундамент для першої української недержавної фотобібліотеки стародруків та рукописів.

У жовтні 2012 р. побачила світ книжка, написана та видана учасниками проекту - "Давня література: з полону стереотипів", в якій автори відповідають на ключове питання: "Чим цікава давня українська література?".

Віримо, що нагальна потреба створення повної та об'єктивної картини розвитку української літератури нездійсненна без перекладу, вивчення і введення в культурний обіг творів, написаних латинською мовою в Україні, водночас вичерпне дослідження латиномовної творчості як наднаціонального європейського культурного явища потребує неодмінного вивчення її української складової.


Автори

 • Людмила Шевченко-Савчинська, співзасновник, к. філол.н.
 • Костянтин Балашов, співзасновник, адміністратор проекту
 • Руслан Щербина, к.філол. н.


Наша місія
 • Інноваційна. Генеруємо нові напрями та закладаємо традиції: працюємо на розвиток економічно обґрунтованих моделей гуманітарних досліджень, використовуємо переваги технологій інформаційної доби, пропонуємо своє бачення, не відкидаючи здобутків інших. 
 • Інформаційна. Сприяємо пізнанню українських культурно-історичних надбань як складного та полікомпонентного явища; надаємо інформацію, а не нав’язуємо власні погляди. 
 • Наукова. Спрощуємо роботу дослідника, відкриваючи доступ до латиномовних стародруків та створюючи власний інтелектуальний продукт у галузі неолатиністики; сайт є платформою, де науковці можуть ділитися власним доробком та спілкуватися з колегами; організовуємо офлайнові проекти.

Наші фахівці надають такі послуги
1. Курси латинської мови
 • індивідуально або групами по 2-3 особи
 • повноцінний курс нормативної граматики та синтаксису або консультації з окремих тем
 • консультації у галузі медичної, фармацевтичної, природничої термінології
 • вартість 100 грн./год.
2. Прямий та зворотній переклад з латини
 • оригінальних латиномовних текстів
 • окремих виразів, сентенцій, написів
 • технічної та медичної документації
 • вартість (для обсягів тексту понад 1 стор.) 75 грн./1800 символів
3. Розпізнавання латиномовних текстів
4. Видання друком творів, що стосуються давньої української літератури