Публікації

Полемічний дискурс хроніки «Annalium Urbis Leopoliensis...» авторства католицького священника Яна Юзефовича

Pauli Crosnensis Rutheni Atque Ioannis Vіsliciensis Carmina

Володимир Литвинов: Станіслав Оріховський. Історико-філософський портрет

Г.С. Сковорода і Північна Слобожанщина

Валентина Соболь. Українське Бароко. Тексти і контексти

Кирило-мефодіївські парадиґми самоідентифікації української культури

Візуальна домінанта у бароковій неолатиністиці українсько-польського порубіжжя

Луцький і острозький єпископ Греко-католицької Церкви Сильвестр Любенецький-Рудницький (1712/13–1777) і книги: маловідомі факти та їх інтерпретація

Дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії у радянський час

Художньо-образна система Григорія Сковороди

Художня рецепція образу Роксолани у сучасній турецькій драматургії

Сторінки 218-224 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Lugubris Metamorphosis (...) D. Ioannis Tarnowski (...) a M. Daniele Castelli

Барокова образність творів Івана Величковського