Публікації

Медичні порадники Гетьманщини в системі вченої та популярної медицина

Як намалювати ворога? «Свої» і «чужі» в ранньомодерній іконографії

Печатки та герби міста Києва кінця XV-XVIII ст. у світлі нових джерел

Особливості мовної маніфестації концепту virtus (на матеріалі "Моральних листів до Луцілія” Сенеки)

Мова новолатинської поезії: статика і динаміка

Вивчення ідіостилю Луція Аннея Сенеки Молодшого на матеріалі філологічних та філософських досліджень українських і російських науковців

«Словенська» та «лехітська» групи слов'ян у переліках народів Повісті временних літ й проблема початків Русі

Феномен Станіслава Оріховського у контексті українського літературного відродження

Роль архієпископа Теофана (Прокоповича) у формуванні імперського духу Московії та піднесенні постаті Петра І

Інтертекстуальні елементи в історичному романі Генрика Сенкевича «Вогнем і мечем»