Публікації

Символіка Богородиці у метатексті барокової літератури

Україномовна поезія XVI–XVIII століть. Проблематика та особливості творчості Касіяна Саковича, Лаврентія Зизанія, Климентія Зиновіїва, Івана Величковського

Сковорода і святоотцівська традиція

Концепція самопізнання у філософії Григорія Сковороди

Дещо про автора “Ляменту міщан острозьких 1636 року"

Історія української військово-морської лексики: козацька доба

Український медієвістичний журнал. Випуск №1

Психологія в Києво-могилянському колегіумі другої половини XVII століття (1650-1701)

Україна та Європа на межі XVIII-XIX століть: культурно-освітні виміри

Номінативне поле субконцепту SALUS у латинській мові

Українська національна еліта як носій національної ідеї

Рецепція Бароко в новітній українській поезії

Латиномовний український митець і мислитель Юрій Дрогобич та латиномовний білоруський просвітитель Франциск Скорина: феномен єдності свідомості й тексту (міркування про декілька знакових паралелей у семіопросторі ренесансу та бароко)