Публікації

Valentinus Mazurcowic (Валентин Мазуркович). Cynthia Korybuthea grande Divinae Clementiae Simulacrum

Zimorowicz Bartholomaeus. Leopolis triplex. P. II

Митрополит Могила: кілька думок про формування феномену індивідуальності та її вплив на духовну самоідентифікацію українців

Європейські студії: особистість і світ в історико-культурному просторі. Пам’яті Олега Васильовича Мішукова

Літературна творчість Григорія Сковороди в українській та світовій гуманістиці ХХ століття

Сторінки 103-114 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Благодійність як основа культуротворчості братств у постренесансному просторі України

Книга земських і шляхетських гербів Еразма Камина, познанського золотаря XVI ст. З фондів наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка

Obsidio Zamoscana, quam Perduelles Cosachi iunctis viribus Tartarorum (…) a M. Ioanne Bytomski. P. I

Роман Тимківський. Про чесноти греків і римлян

Політико-правові ідеї поділу влади в Україні (ХІІ–ХІХст.)

Sebastiano Acerni Gorais. P. I

Братські школи та їхня роль у формуванні релігійно-духовного світогляду українців доби пізнього Середньовіччя та Бароко

Письменник в умовах заблокованої культури

Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі

Stanislai Orichovii Roxolani Fidelis subditus