Публікації

Alexander de Walther. De Mechanismo Implicationis Pilorum in Plica Polonica. P. 7

Світ символів у мистецтві українського бароко

Класичні мови у соціомовному житті європейців

Institutionum Linguae Graecae. P.I.

Імплікативність в текстах маньєристичного типу

Творчість Іпатія Потія в контексті полемічної літератури кінця XVI – початку XVII ст.

Iohannes Herbinius. Religiosae Kijoviensium Cryptae. P. II

Andreas Abrek (Андрій Абрек, Andrzej Abrek). Mulier Sapiens Illustrissima Catharina Zamoscia Ducissa ab Ostrog

Бенедикта Гербеста з Нового Міста Компут

Alexander de Walther. De Mechanismo Implicationis Pilorum in Plica Polonica. P. 6

На переломі: епітафії у поетиці "Fons Castalius" [Кастальське джерело] (1700–1701 р.)

Природа панеґіричного жанру в українській поезії (XVII – початок ХІХ ст.)

Prodigium Gratiae... P. II