Публікації

Станіслав Оріховський. Про церковну унію (Промова на Тридентському соборі 1545 року)

Прийоми мовної гри з фонетичним образом слова в латинській мові

Інтонаційна структура проповіді

Міждисциплінарна науково-теоретична конференція «Релігія. Філософія. Культура»

Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії

Що таке українське Бароко (за сторінками книги Валентини Соболь)

Георгіус з Русі в країні див: Юрій Дрогобич і стереотипи європейської ментальності (XV - XVI ст.)

Формування ренесансного світогляду українців в умовах бездержавності та піднесення ідей “польського сарматизму”

Станіслав Оріховський і Григорій Сковорода: особливості світосприйняття

Андрій Содомора – історик перекладу

Античний майстер біографічного жанру

Антропоцентризм у концепції поведінки людини в українській філософії епохи Відродження

Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education