Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education

Редакція „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education” просить Авторів познайомитися з правилами кваліфікаційного і видавничого процесу (перед надсиланням матеріалів до Редакції). Переслати до Редакції сам текст не достатньо, щоб розпочати кваліфікаційну (видавничу) процедуру. Автор повинен подати (надіслати поштою) паперовий оригінал власноруч підписаного підтвердження (зі власноручним підписом). Просимо надсилати тексти згідно поданих нижче вимог (складових елементів наукового тексту).

I. Підтримується формат тексту лише у MS Word: *.doc, *.rtf

Не приймаємо текстів у форматі (розширений Word): .docx або в інших редакторах тексту.

Читайте також: Петро Могила у національно-духовному житті України: історіографія проблеми

II. До тексту додається окремо електронний файл і одночасно висилається той же за змістом власноруч підписаний паперовий документ із назвою ‘Заява Автора тексту’, у цій заяві повинна бути також інформація про Автора:

a) повне ім’я (імена, для авторів з Білорусії, України, Росії і країн колишнього СРСР – також так зване повне ‘по-батькові’, тобто ім’я від батька),

b) повне прізвище (якщо автор має складне прізвище, то необхідно подати його повне написання),

b) наукове звання, науковий ступінь, займана посада та місце роботи (відповідно повна назва: Університету, Факультету, Інституту, Кафедри, Відділу, Лабораторії, Кабінету),

c) повну адресу для листування (вулиця, номер будинку, номер квартири, поштовий індекс, місто, район / область / округ, країна); крім цього телефон (постійний), e-mail (постійний).

III. ‘Заяву Автора тексту’ про оригінальність тексту, відсутність в інших видавництвах та у видавців (згідно зразка, розміщеного на інтернет-сторінці в закладці ‘Інформація для Авторів – вимоги до публікацій’) треба роздрукувати, заповнити від руки або машинописом на папері і відіслати поштою на адресу редакції (у конверті). Редакція часопису не розпочне розглядати присланий текст (кваліфікацію тексту), доки не отримає традиційною поштою (у паперовій формі) – вище вказаної ‘Заяви Автора тексту’.

IV. Не замовлених матеріалів редакція не повертає. На анонімні листи Редакція не відповідає (кожен надісланий текст мусить бути підписаний повним ім’ям і прізвищем Автора). Редакція залишає за собою право скорочення матеріалів і редагування їх згідно з прийнятими правилами. Процес редагування не впливає на наповнення тексту Автора, а лише покращує його якість. Текст, який пройшов рецензування і редагування, вважається опублікованим і не може бути зміненим.

V. Тексти, надіслані до „Religious and Sacred Poetry”, не можуть бути раніше опубліковані (польською, англійською або іншою мовою), крім того, не можуть бути одночасно подані в інші редакції, до інших видань.

VI. Відповідальність за порушення авторських прав і видавничих норм (передрук ілюстрацій, таблиць, графіків, цитування з інших джерел) несе Автор тексту.

VII. Перед написанням тексту (статті) варто познайомитися з вимогами Редакції видання. Треба писати текст (статтю та ін.) так, щоб його тема і зміст були безпосередньо узгоджені з темою (тематичним обсягом) і профілем (характером) наукового часопису, присвяченого зазначеній культурній проблемі. Текст мусить бути старанно опрацьований змістово, методологічно, логічно, формально і мовно так, щоб міг бути прийнятий редакцією і відповідав вимогам польського Міністерства Науки і Вищої школи. Автор повинен зробити тематичний поділ розвідки / статті на частини (підрозділи), надаючи їм підзаголовки і нумеруючи.

Читайте також: Візуальна домінанта у бароковій неолатиністиці українсько-польського порубіжжя

VIII. Бібліографічний опис цитованих Автором позицій у примітках і в бібліографії (список літератури) повинен бути повним, натомість усі наведені цитати ретельно вивірені Автором у джерелі цитування (без помилок). Рекомендована форма бібліографічного опису подається нижче.

IX. Кожен Автор тексту зобов’язаний (для безпеки) зберігати у себе паперові й електронні копії власного тексту (ідентичного змісту), надісланого до нашої редакції, щонайменше до моменту публікації тексту в часописі.

X. Редакція не приймає до розгляду текстів у машинописі, рукописі або лише тільки в комп’ютерописі (комп’ютерному видруці), ані на дискеті чи CD; єдиною формою надсилання текстів є електронна форма (MS Word), прислана у вигляді приєднаного файла до e-mail.

XI. Якщо текст Автора містить нетипові знаки (напр. в цитатах гебрейські букви, грецькі, кириличні, фонетичні й ін.), а ці знаки не містить стандартний редактор MS Word, то тоді на прохання редакції (якби виникли ускладнення) Автор зобов’язаний дослати окремим файлом ці нетипові знаки.

XII. Автор зобовязаний написати свою розвідку / статтю / повідомлення / звіт про дослідження так, щоб зовнішній рецензент, який буде читати цей текст і рецензувати його анонімно (double-blind-review process), не міг розпізнати імені та прізвища особи Автора тексту на основі інформації, яка міститься в тексті, напр., у посиланні або примітках.

XIII. Якщо Автор не відішле вчасно авторських правок, не висловить свого ставлення до відредагованого тексту, то це означає, що Автор погоджується з ними, приймає запропоновану версію його тексту. Автор несе витрати, які з його вини виникають через внесені в текст зміни після процесу укладання випуску часопису.

XIV. Автори опублікованих наукових праць (розвідок / статей) отримують безплатно 1 авторський екземпляр часопису у друкованій версії. Кожен автор електронною поштою підтверджує факт отримання авторського примірника з Редакції.

XV. Видавнича інформація для авторів текстів (Інструкції для Авторів, принципи і видавничі норми, згідно з міністерським „Листом оцінки часописів” та вимогами Редакції):

1) Текст у редакторі MS Word з розширенням (у форматі): (.doc .rtf)

2) міжрядковий інтервал – 1,5 (півтора), у примітках міжрядкова віддаль – 1 (одна)

3) шрифт – Times New Roman, 12 розмір у головному тексті, 10 розмір у примітках і бібліографії (список літератури)

Читайте також: Художньо-образна система Григорія Сковороди

4) текст вирівнюється з обох боків (зліва і справа), як в основному тексті, так і в примітках

5) відступи (верхній, нижній, лівий, правий) – 3 см; табулятор (відступ на початку абзацу) – 1 см

XVI. Редакція часопису „Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education” уклінно просить Авторів, надсилаючи текст, застосовувати вище вказані видавничі і технічні рекомендації для Авторів. Усі запитання і поради просимо надсилати електронною поштою за адресою: marek.mariusz.tytko[at]uj.edu.pl або marek.mariusz.tytko[at]gmail.com (Марек Маріуш Титко)

https://www.religious-and-sacred-poetry.info