Публікації

«Латинська Русь». Римо-католики, які захищали, творили і славили Україну

Воєнне мистецтво козаків

Manu facta manu destruam – Рукою створене рукою зруйную

Воскресіння Христове в проповідях Лазаря Барановича

Лаконізм

Тести з латинської мови та медичної термінології

Розвиток шкільного театру в єзуїтських та братських школах України (кінець XVI - друга половина XVII ст.)

Міждисциплінарна перспектива сучасних літературознавчих досліджень панегіриків в Україні

Іслам у Західній Україні: традиційна релігія? (Як виникла і сформувалася мусульманська громада Волині)

Проблема походження готичного письма

Нове чеське дослідження із середньовічної палеографії

М. Лучкай. Історія карпатських русинів. Ч. 2

Українські церковні інтелектуали другої половини XVII - початку XVIII століть і становлення модерності