Тести з латинської мови та медичної термінології

Збірник тестів з латинської мови та медичної термінології покликаний допомогти студенту контролювати свої знання та практичні навички з нормативної граматики й синтаксису латинської мови, а також медичної термінології. Збірник складається з кількох блоків, призначених для досягнення різних навчальних цілей, що дозволяє гнучко обирати варіанти тестування для кожної навчальної ситуації на будь-якому етапі засвоєння дисципліни.

Структура видання – поділ тестів а) на вузькі тематичні блоки, б) перевірку окремих практичних навичок, в) інтегральні підсумкові тести з дисципліни – дає змогу гнучко обирати варіанти тестування для кожної навчальної ситуації на будь-якому етапі засвоєння дисципліни.
Збірник складається з кількох блоків, призначених для досягнення різних навчальних цілей.

Автори: Л. Шевченко-Савчинська, К. Балашов
Дата видання: вересень 2014
Кількість сторінок: 236
ISBN: 978-1505769647Доставка здійснюється Укрпоштою чи Новою поштою. Отримати консультацію можна за адресою admin(at)medievist.org.ua
Блок питань «Для студентів» призначений для тренування, навчання та самоконтролю студента/школяра.
Блок містить:
1. Тематичні тести (3 білети по 10 питань рівня A з відповідної теми).
2. Тести контролю практичних навичок, призначені для опанування студентом/школярем типових технічних завдань, які постають перед тим, хто перекладає з латини.
3. Підсумкові тести – зразки білетів, кожен із яких містить по 30 питань і охоплює всі теми нормативної граматики чи медичної термінології. Згідно з наведеними далі критеріями оцінювання, ми розробили тести для задовільного, доброго та відмінного рівня знань.
Така двоступенева система оцінювання (1-ий ступінь – вибір тестового білета для задовільного, доброго чи відмінного рівня знань, 2-ий – результат написання тесту) дозволяє гнучко та ефективно визначати рівень знань і практичних навиків студента/школяра (див. табл. «Конвертація результатів підсумкових тестів у бали»).
Всі тести блоку «Для студентів» містять коди – це дає змогу кожному користувачу перевіряти свої знання самостійно.
Блок питань «Для викладачів» призначений для контролю знань студентів/школярів викладачем. Він складається з двох частин (тематичних та підсумкових тестів рівня В), які не містять готових кодів.
Розробляючи збірник, ми спиралися на традиції та досвід викладання латинської мови і медичної термінології в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця, але не мали на меті обмежити його чинною навчальною програмою. Натомість питання тестів охоплюють усю інформацію, необхідну для опанування латинської мови і медичної термінології – саме тому цей збірник тестів може стати у нагоді не лише ліцеїстам з високим рівнем знань чи студентам-медикам, а й тим, хто опановує інші спеціальності.

Дивіться також: Латинська мова. Підручник для учнів медичних ліцеїв

Зміст
Передмова 8
Критерії оцінювання 8
Конвертація результатів підсумкових тестів у бали (за 12-бальною шкалою) 10

Розділ 1. Тести за темами (А) 14
Тема 1. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень 14
Тема 2. Наголос (Accentus) 17
Тема 3. Іменник. Загальна характеристика 19
Тема 4. Перша відміна (Declinatio Prima) 22
Тема 5. Друга відміна (Declinatio Secunda) 25
Тема 6. Третя відміна (Declinatio Tertia) 28
Тема 7. Особливості відмінювання іменників III відміни 31
Тема 8. Четверта й п’ята відміни іменників 34
Тема 9. Загальна характеристика. Прикметники 1-ої групи (Nomen Adjectivum Classis Primae) 37
Тема 10. Прикметники 2-ої групи (Nomen Adjectivum Classis Secundae) 40
Тема 11. Ступені порівняння прикметників (Gradus Comparationes) 43
Тема 12. Загальна характеристика дієслова 46
Тема 13. Теперішній час дійсного способу активного й пасивного станів (Praesens Indicativi Activi, Praesens Indicativi Passivi) 49
Тема 14. Минулий незавершений час дійсного способу активного й пасивного станів (Imperfectum Indicativi Activi, Imperfectum Indicativi Passivi) 52
Тема 15. Майбутній I незавершений час дійсного способу активного та пасивного станів (Futūrum I Indicatīvi Actīvi, Futūrum I Indicatīvi Passīvi) 55
Тема 16. Минулий завершений час дійсного способу активного стану (Perfectum Indicativi Activi) 58
Тема 17. Давноминулий завершений час дійсного способу активного стану (Plus­quamperfectum Indicativi Activi). Майбутній II час дійсного способу активного стану (Futurum II Indicativi Activi) 61
Тема 18. Пасивний стан часів системи перфекта 64
Тема 19. Умовний спосіб теперішнього часу (Praesens conjunctivi activi, Praesens conjunctivi passivi) 67
Тема 20. Умовний спосіб минулого незавершеного часу (Imperfectum conjunctivi activi, Imperfectum conjunctivi passivi) 71
Тема 21. Дієприкметники (Participia) 74
Тема 22. Синтаксис. Номінатив / Акузатив з інфінітивом активна / пасивна описова конструкція 77
Тема 23. Синтаксис. Незалежний аблятив. Аблятив автора / інструмента дії. 82
Тема 24. Типи формування медичних термінів 86
Тема 25. Назви органів і частин тіла 89
Тема 26. Опорно-руховий апарат 92
Тема 27. Нервова система 95
Тема 28. Травна, репродуктивна системи 97
Тема 29. Серцево-судинна, дихальна, видільна системи 100
Тема 30. Назви різних анатомічних утворів 103
Тема 31. Кінцеві терміноелементи, що позначають «місце дії» чи явища 106
Тема 32. Назви патологій та асоційованих понять 109
Тема 33. Терапевтична термінологія 111
Тема 34. Хірургічна термінологія 114
Тема 35. Біологічна термінологія Назви рослин 117
Тема 36. Основи хімічної термінології: утворення назв оксидів, гідроксидів, солей 120
Тема 37. Утворення назв кислот та органічних сполук 122
Тема 38. Фармацевтична термінологія 125
Тема 39. Медична рецептура 128
Розділ 2. Контроль практичних навичок (A) 131
Тема 40. Ідентифікація різних частин мови 131
Тема 41. Утворення та відмінювання словосполучень 133
Тема 42. Визначення, утворення та переклад дієслівних форм 137
Розділ 3. Підсумкові тести (В) 140
Підсумкові тести з нормативної граматики 140
Підсумкові тести з медичної термінології 158

Частина ІI. Тести для викладачів 175
Розділ 1. Тематичний контроль (B) 175
Тема 1. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень 175
Тема 2. Наголос (Accentus) 178
Тема 3. Іменник. Загальна характеристика 181
Тема 4. Перша відміна (Declinatio Prima) 184
Тема 5. Друга відміна (Declinatio Secunda) 187
Тема 6. Третя відміна (Declinatio Tertia) 189
Тема 7. Особливості відмінювання іменників III відміни 192
Тема 8. Четверта й п’ята відміни іменників 195
Тема 9. Загальна характеристика. Прикметники 1-ої групи (Nomen Adjectivum Classis Primae) 198
Тема 10. Прикметники 2-ої групи (Nomen Adjectivum Classis Secundae) 201
Тема 11. Ступені порівняння прикметників (Gradus Comparationis) 204
Тема 12. Загальна характеристика дієслова 207
Тема 13. Теперішній час дійсного способу активного й пасивного станів (Praesens Indicativi Activi, Praesens Indicativi Passivi) 210
Тема 14. Минулий незавершений час дійсного способу активного й пасивного станів (Imperfectum Indicativi Activi, Imperfectum Indicativi Passivi) 213
Тема 15. Майбутній I незавершений час дійсного способу активного та пасивного станів (Futūrum I Indicatīvi Actīvi, Futūrum I Indicatīvi Passīvi) 216
Тема 16. Минулий завершений час дійсного способу активного стану (Perfectum Indicativi Activi) 219
Тема 17. Давноминулий завершений час дійсного способу активного стану (Plus­quamperfectum Indicativi Activi). Майбутній II час дійсного способу активного стану (Futurum II Indicativi Activi) 222
Тема 18. Пасивний стан часів системи перфекта 225
Тема 19. Умовний спосіб теперішнього часу (Praesens conjunctivi activi, Praesens conjunctivi passivi) 229
Тема 20. Умовний спосіб минулого незавершеного часу (Imperfectum conjunctivi activi, Imperfectum conjunctivi passivi) 232
Тема 21. Дієприкметники (Participia) 235
Тема 22. Синтаксис. Номінатив / Акузатив з інфінітивом активна / пасивна описова конструкція 238
Тема 23. Синтаксис. Незалежний аблятив. Аблятив автора / інструмента дії. 243
Тема 24. Типи формування медичних термінів 248
Тема 25. Назви органів і частин тіла 251
Тема 26. Опорно-руховий апарат 253
Тема 27. Нервова система. 256
Тема 28. Травна, репродуктивна системи 259
Тема 29. Серцево-судинна, дихальна, видільна системи 261
Тема 30. Назви різних анатомічних утворів 264
Тема 31. Кінцеві терміноелементи, що позначають «місце дії» чи явища 267
Тема 32. Назви патологій та асоційованих понять 270
Тема 33. Терапевтична термінологія 272
Тема 34. Хірургічна термінологія 275
Тема 35. Біологічна термінологія. Назви рослин 278
Тема 36. Основи хімічної термінології: утворення назв оксидів, гідроксидів, солей 280
Тема 37. Утворення назв кислот та органічних сполук 283
Тема 38. Фармацевтична термінологія 286
Розділ 2. Підсумкові тести (В) 289
Підсумкові тести з нормативної граматики 289
Підсумкові тести з медичної термінології 308