Manu facta manu destruam – Рукою створене рукою зруйную

≪Manu facta manu destruam – Рукою створене рукою зруйную≫, – так відповів Богдан Хмельницький Станіславу Конецпольському на запитання, чи досить міцна тепер фортеця Кодак, відновлена польською владою 1639 р. для контролю Запорозької Січі. Цю цитату повторив не один історик – і з тих, що симпатизували українцям, і пропольськи налаштовані, зокрема, Веспасіан Коховський, Самійло Величко, Микола Костомаров та ін. Один з небагатьох річпосполитських хронікарів, які прагнули об’єктивно описувати події Хмельниччини, Ян Юзефович оздобив цей епізод таким коментарем: ≪Коли Конецпольським, головнокомандувачем військовим, фортеця Кодак на радість загонам Речі Посполитої була споруджена, Хмельницького запитали про природу місця, улаштування, розташування і форму її. Кажуть, він відповів Конецпольському: „Рукою зроблене, рукою можна і зруйнувати,“ – і це було пророцтвом, бо, підтриманий великою силою повстання, цю фортецю, міцну вуздечку на козацьку пиху, він таки знищив≫.