Публікації

Митрополит Стефан Яворський та гетьман Іван Мазепа

Сторінки 180a-186 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Джерела з історії козацького землеволодіння України ХVII-ХVIII ст.

Teodozy Wasilewicz-Bajewski. Sancti Petri Metropolitae Kioviensis Thaumaturgi Rossiae... Petrus Mohiła

Екзарх і гетьман (Мазепинська церква в Ніжині)

Античні автори в гомілетиці Києво-Могилянської Академії

Петро Козерацький. Річка вітальна (...) Станіславу Чурилу з Горая

Antoni Mierzynski. De Vita Moribus Scriptisque Latinis Sebastiani Fabiani Acerni. P. IX

Переклад філософських текстів в Україні: історія і сучасність

Йосип Кононович-Горбацький. Чи для оволодіння красномовством необхідне мистецтво, чи ні?

Деформація українського життєвого світу як проблема національної безрідності: романтизм і сучасність

Фольклорна складова чужомовних літературних творів XVI століття

Річпосполитська історіографія України як етап вітчизняного історіографічного процесу

Сторінки 175-180a (Arbor Tulliana Iasinsciano)