Сторінки 180a-186 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Przychilney ku Domowi WMMPanstwa IE[g]om[o]sci Pana N. ktorego tu Imieniem stawam, skłoniwszy Intęncyę, doznaie na sobie tego że niepłonnie miłey przyiazni mniemanemu Bożkowi malarska dawnieyzsych czasow ręka oręże y strazały w Lutnią zamieniła. Albowiey ycałosci Rosyskiey Oyczyznie y Domowey slawie przez Rycerskie pracuiąc niebes pieczęstwa, gdy ieszcze nieprzyiacielską potnieiące krwią trzyma oręze wręku, odwagi licznie myslą rachuie, do serca ten Orpheusz przebrawszy sie, niemniey dawno starozytnego Domu NN. iako upatrzonego wnim sobie przyiaciela iemuż głosi godne tanto Parenta[e] Filia[e] qualitates sławiąc, iakoby roskazuie aby przez swoie odwagi, nabytą sławę domowi WMMPanstwa z sobą wzaiem oddał y większą otrzymanym WMMPanstwa affektem, y nieodmownym spodzianey Pryiazni mogł mieć appromissem.

Іларіон Ярошевицький. Arbor Tulliana Iasinsciano

{stor. 180a – файл 0370}
WMM Pannie niech okrysli.
Praxis Gratiarum actoria Pro annulo.
Uznawa IEymsć Panna N. stateczną ku sobie Przyiazń IE[g]omsci P. N. z ktorey samey upominkowi temu cenę dawszy a pierscieniową sferę wniesmiertelną sobie zamieniwszy wiecznosć zań uniżenie dziękuie. Upewniona przytym zostaie odalszey IEmsci Pana Zyczliwosci: ze nietylko na tem czas gdy captant amicitiam munera mittit. Ale chociay daremno IE[g]omsci [prae]da petita, wpadnie e uprzeymosci swey y w affekcie nieustanie; co zyczliwą swoią w dalszych okazyach zawdzięczac IEymsc Panna powinna będzie chęcią, y oraz przysługę tę WMPanu pari oddać obsequio usiłuie.

Читайте також: Переклад філософських текстів в Україні: історія і сучасність

Praxis In eadem materia.
Niesama tylko slepa Fortuna, ale y czas naszey niedoyzrzy doli, bo bez respektu nikomu niefolguie. Twardych Zelaz rdzą kowaną glans sie traci niesmiertelnych Cerdow twardosć, nieuzytą wichrem szalonym ruinuię, y ten że czas na Ludzkie szczęsliwosci zęby ostrzy by ie cale stępił. Zakwitnie cos wnet zniknie miłym młodosci wiekiem y ledwie zieloną swiat ucieszy, wiosną, wnet zgzybieie. Sama tylko miłosc zmarszczkow niezna, dlugo zyie a zawsze kwietnie y ztądci wytworna w swych wynalazkach starozytnosć, pod konterfektem

{stor. 181 – файл 0371}
małey dzieciny miłosc makuie, Puer est puerumq; vocas qui pectora vencit. iakoby wszystkie rzeczy potocznym czasu trawiącego ordynansem podległe, sama miłosc prawa smiertelnosci niezna zaczasemsie mienimy w czasie bez czasu znią wiekuiemy y tąc ia Intencyą tu stawam abym w tym że wiecznosci cirkule w ktorym ręce y affekt twoy imieniem N. otaczam. Nigdy niestarzałą miłosci pozyskał niesmiertelnosc, dowcipny w symbolicznym abrysie Xiąręncia postronnego wynala: zek, chcąc tę niezwiędlą wlatach miłosć odmalować, nosił pierscien, białym, zielonym, y czerwonym kanakiem ozdobiony, z napisem: sic in perpetuum. Bierzesz y Ty NN. sygnet, rozumieyze affekt IEgomosci NN. nie inną nanim piszę wiecznosć, sic in perpetuum: zeby zaręczoney tym obligiem przyiazni zadna fatalnym przypadkom niezwarzyła ostrosć.

Praxis In eadem ma[teri]a
Drogie skarby, ładowne depozyta, Oyczystym hervem albo sygnetem zwykła prowidencya Ludzka pieczętować. Nawet wytryskaiące kryniczne wody, zrzodła płynące zywym strumieniem, w krolow Perskich Panskiemi znaczyć nienowima pierscieniami albo sygnetami. A ktoryż drozszy depozyt nadnieoszacowaną Ludzką Przyiazń do ktorey IE[g]msć N. gdy ku tobie koncuruie wszystkie Fortuny wniey swoie zamyka yzawiera. Nulla bowiem amico pulchrior posessio. Skarb ten to iest odozywotnią

{stor. 181a – файл 0372}
IE[g]omosci N. Przyiazń affektem twoiey substancyey dzis przezemnie suplikuie. Azeby iaki nienawisny Liwor drapiezną niewydarł ręką dziś ią tym pierscieniem usiłuie pieczętować. Słyną y płyną w domu twoim przezacnym złotorodne fortun wszelkich y Cnot Paktole wytryskuią złote zacnosci y ozdoby twoiey Gangesy, więc tak bogatych strumieniy zeby nielada męciła rzeka affekt ne tym cirkule rusuie, niech tak pod pieczęcio zostawa. oto tylko prosząc zeby iak zyczliwy tak stateczny affekto piątną przyiazni twoiey przyieły.

Praxis in eadem materia
Same kiedys wręce Polikratesa zedna morskiego toczylisie pierscienie, dziś Imieniem IE[g]omsci ten sygnetia wręce twoie składam. Intencyą prezentu miłosc nie rozerwaną tym złotym kunsztem libere wiązac zechciał, by dozywotnią twoie zaszlubil przyiazn. Wielkiemi stateczne szczęscie hołduie ten pierscień prezentami gdy znakiem wiecznosci, wiekuisty twoy zniewala affekt. Będzie to annulus Fortuna[e], ktoren iako in templo Concordia[e] na zaszlubienie zgodney dozywotnie proyiazni niech będzie dokumentem etc.

Praxis In eadem materia
Pierscień niosę nietak palec iako serce gotuie ktore by to serce ten sygnet niezmazaną pieczętował przyiaznią. Trucizny sie tu zadney NN. nieobawiay. Precz tu Affrica Matka Azyey aniten pierscen z Palca Annibala nosi ten woiennik pierscień iadem napuszczony. Zal sie Boze ze smierć

{stor. 182 – файл 0373}
y zgubą swoią wręku trzymał , a fatalney niezłamał y niezwycięzył surowosci; ztąd mu Poёta napisał. Biez przez Tatry puste lasy

Annibalu zufalny
Ostrey zimy Lam tarasy.
Ten iednak pierscień zadną iadowitey iakiey gadziny zarazy niesprofanowany okienko miłosci poleruie. Toc iady y virulencye ustąpic muszą, bo venenum consumitur igne, a z serca iako z złotniczey wyszedł officyny, - gdzie sama bez zadnego toxicum szczera zyczliwosć rezyduic odbieray tedy ten pierscień etc.

Suavitas 11ma
Continens Praxes redditorias serti.
Praxis Redditoria serti
Ma coś osobliwego znatury swoiey Lawr ze ogromne pioronow impety kroci y tamuie. Ztąd wielki Tyberiusz Cesarz pod czas zasęmpionego nieba zawsze Lawrowy na głowę brał wienieć, zeby chibkim z przedartego nieba nazgubę ludzką rącczym y lotnym impetem piorunow ogniorodne odpędzał nawalnosci. Oddaie IE[g]omsc N przezamnie te dzis złotą koronę patrząc nazłote liscie y kwiaty znaku iednak lawrowego, niema lawru rzeczą samą, iednak słusznie z lawrem certuie y ten tryumfalny Wieniec zwycięzką twoiey wdzięcznosci wygraną miłoscią symbolizuie wiecznosc, więc nietak nagłowę iako według Indianskiey Ceremoniey bierz na serce od IE[g]o masci dany ten prezent, maiąc załoze te flores fugabunt fugabunt fulmina, y zadnym na cię fatalnym natrzeć nieadzą

Читайте також: Річпосполитська історіографія України як етап вітчизняного історіографічного процесу

{stor. 182a – файл 0374}
impetem gdyz temu więcowi słuzy coniegdys benedikta Kastiliona przy kwieciu w Wirydarzach odmałowanym napisac kazała symbolum. Ha[e]c meli9 nec tutius To iest z tym wiencem w szelakie w domu waspanny zakwita szczęscie.

Praxis 2da In eadem materia
Iuz tyz podobno dotąd w Atenach ow zwięndniał wieniec ktory spadszczy z Panienskiege iedyney Muzy w niebie czoła do ich sie zatoczył miasta. Skarb to unich bogaty ymiłyz niebieskich wirydarzow wienieć, ktory im sie lub spadkiem dostał iednak godzien zeby go było thesaurum felicitatis nazwaną. Lub mały y błahy ten wieniec, lecz komparowacsię nieboię tego z Atenskim ktoryc przezemnie IE[g]omsć N. unizenie przysyła. Nigdy niebył Dom mPanny, tak w Fortune iako y ktory zubozały zeby w nim szczęscie niebieskiego skarbu swego dobrało owszem dzisia w większe sie pomnaza dostatki kiedy te koronę naręce twoie y głowę składa. Mozesz bespiecznie przypisać teg koronie co Carolus pionty przylawrze y złocie odmalowanym symbolizował, et auro et Lauro To iest złote dzis ładuiesz depozyta, kiedy ten wieniec odbierasz ktorym sie wiekuistey twoiey przyiazni IE[g]omsc N. dokupuie.

Praxis Gratiarum actoria [pro]serto
Mniemałem ze iuż w szczęsciu swymzyzny Saturnus złotem kwitniące pozarł Lata, alboie z zelaznym Marsem y Belloną w twardo zahartowany przekował bułat. Alec kiedy dnia dzisieyszego złotym kwitłe affektem na skronie IEymsci WMP. składasz przyznac ze sie znowu złote doyzrzaLey przyiazni pokazuią wieki

{stor. 183 – файл 0375}
redeunt Saturnia Regna. Niechayze fortuna przeciwne zahamnie wiatry, zadne tu pułnocne wiotry szkodzic niepowinni, gdy przyiazna ręka złoty wdzięczno miłey przyiazni zaszczepia wirydarz. Iakoz nieplonnie tuszę że gdzie serdeczny affekt pieszczone w kwieciu Lawry wiie tam fatalne nawały grassować niemogą. Bo intrepida Laurus fulmina ridet. Zkąd niech ma IE[g]omsć zato ze ten ktorym sobie wiencem niewoli affekt na zadne nieszczęnscia z swoiey niezpełznie czerstwosci tak ulubiony w kwieciu sobie standzy vernantiam icola florum cast9 amor obiecnie. Dozna tego IE[g]omsć N. co sobie Alpjons9 Aragonski krol Lawrzoliwąwiedną spoiwszy centrum wieniec symbolizował z tym napisem utraq; pacis amor, kiedy zobopolną miłoscią tchuiące affekty w zaiemnemi łączycsie będą zyczliwosciami.

Praxis Grat. actoria
Odrzucać y fantować garnącąsie albo wpraszaiącą do kogo Fortunęniesłuszna ludzkiey wolnosci bywa miły to gosć, gdzie sie swym złotym zatoczy kołkiem obok z słoncem witamy promienie z fortuną ktorzy nieinszą Assystencyą maią tylko pomyslne sukcessa. Stawa dziś widzę ta Bogini w domu IEymsci Panny gdy w tym symbolicznym fortuny kole zielonozłotemi przez kwitniące Liscie na skroniach Panienskich do Zywotnią sobie zapisuie standzę wczym IEymsć Panna znieustanną submittuie sie przyiaznią zycząc IE[g]omsci oraz zeby ten Cirkuł wiecznosci wiekopomney niesmiertelne Lata Znaczył.

Suavitas 12da

{stor. 183a – файл 0376}
Continens Praxes Funebrales
Praxis 1ma in funere militis habita
Niesłusznie niebo godne ceny walecznych kawalerow czyny smiertelnoscią płaci. Niesłusznie augusta facta angusta fata katafalkiem nadgradzaią. Lecz y wieloczynne dawnych wiekow odwagi odwalne ustarozytnosci dzieła nigdy dotey nieprzyszły pory abysie kiedy niesmiertelnoscią nadgradzać miały niebyłieszcze żaden tak w respekt szczęscia y favoru obfituiący unieba ktory by uporczywy wielekroć fortuny wytrzymawszy niestatek nieuchronney fatorum miał sie złozyć zawziętosci. Wyniosłe monarchow berła y korony wspaniałe, Xiąrencie mitry, waleczne Potentatow Tyary, wielowładne Zyciem y smiercią buławy, sątofatorum lusus y crepundia walecznioni tot castrorum casib9 et triumphis doswiadczeni wodzowi y tak wiele innych nietylko sie waleczną niewybyli zhołdu smiertelnosciale owszem sie stali iednym łupem y korzyscią smierci. Iasni od maiestatow, nayiasnieysi arectefactis Cesarzowie pamięntey wdzięczni panowania potomnosci Monarchowie y tych niepamiętaiąc fata iednym sobie uczynili obłowem. Przyzna to, ktokolwiek nuntiam vetustatis badał, Iak wiele tu niesłusznie rzeczona aparcendo Parka in humanis moze. Ale prozno zmysł in admiratione bavić poniewaz dobrze ieden powiedział vita humana horologium est cui9 ultima hora mors. Padła ta exconiunctione fatorum nieszczęsliwa nemesis na przeswietną ex maiorum ceris, naznamienitą ex maiorum imaginib9 Ichmsciow NN. Familią natemo swię padła Familią orbitas, ktora Zawsze fa[e]cunda herou[m]

{stor. 184 – файл 0377}
iako ex equo Troiane dodawała Oyczyznie kawalerow. Na ten to dom padła żałosna metamorphosis z ktorego powazni Fabiuszowie, z ktorego togâ celebres et sago metuendi wychodziły cives, z ktorego dignitarskie zasiadaną curules, in curijs curas z podziwieniem swiata od prawowali stacistowie. Iasnieie lub wgrubych grobu y zalucienciach inditium IE[g]omsci dził heroicznych prawdziwic z Przodkow odwag exemplum, kiedy wposrzodku niegdys Bissurmanskich harcow silney dzielne kiedys odprawował hastiludia chwalebne cum admiratione a[e]tatis odwagi kiedy z sobą kilka kroczboiu dzidy przynosił y Dzirydy czas wszystek w polu Marsowym nabitwie strawit, aniedosyc maiąc na starozytnym zawiernosc Oyczyzny odnayiasnieyszych Monarchow Rosyskich Przodkom swoim na danym Herbie z własney krwie potokow y Oyczyznie oddał victimam, y potomnym wiekom z dawney swey ochoty decoravit strumieniami gentilitium stemma. Waleczny bo obosieczny y ad casum strzeż Boze Oyczyzny gotowy IE[g]omsci N. miecz zawsze okarki nieprzy iacielskie ostrzony. Tensie kiedy go okropnego zalu na Diabła rubigo nieszczęsliwe vices ktore in tantos spadacie cives stęmpit. Prawda dyssymulowali mu długo fata, poki sie samemu nierownał wodwagach Marsa krwawego syn woienney Bellony. Więc rownego widząc sobie niechciał daley cierpieć smiertelne symptomata az go nieodwłocznemi ad tumbam a tuba zwiedli z placu wyrokami. Krzywdęscie wszystkich zdaniem uczyniły Numina, kiedy scie tego ktory to ab ipso sumebat opem animumq; ferro

{stor. 184a – файл 0378}
wzieli Rosyskiey Oyczyznie kawalera. Krzywdę osierociałey Familiey kiedyscie przyszłe zniszczyly expektatywy y nadzieie, krzywdę pewnym honorom y nagrodzie odwag, kiedy na nowiu prawie ad plenilunium mercedis biezącą zacmiliscie Cynthią. Szczęsliwie iednal bo post fa[e]dera z otomannem oyczyzne ten zaczny opuszczy civis. Dobrze własney krwie mieczem wypuszczoney puszczasie dowiecznoscilondu. Gdzie ynaywyszczy prodrom9 nawę kieruie Nawkler zkąd zegluiącemu niezgasła sua[e] beatitudinis Pharos. Dopłynie szczęsliwie penes securim albo falcem secur9, nauticum sobie spiewaiąc celewzma, do portu niesmiertelnosci. Ateraz nawieczną do szczęsliwego Kapitolium rezydencyą niechcąc inhuman9 odeysć ze ynayasnieyszy Cesarski Maiestat utyskuie nanieuchronne wyroki, zemu sub tanto szczęsliwego Panowania Principe dni trawić,tryumfy y Wiktorye po Panski sie cisniące Maiestat Liczyć słowem Saturni zyc secula zayżrzały. Zegnacie miła Rosyska Oyczyzno szczęsliwych ci y znamienitszych winszuie wiekow tuszy ex omine Pana zacię zpod kopyt Bissurmanskich wydarszy a swobodzi zegna etc. etc.

Praxis 2da habita in funere perillustris Obidowski
Kogo præsentes smiertelnosci Lapides poruszyć niemogą, ten znać odwielkiego żalu skamieniał NN. rozumiem że nietylko nie Chrzesciamskiego, ale y nieludzkiego serca taki być zdatsie, ktory by naupadaiącą swiętey

{stor. 185 – файл 0379}
Pamięci Iasnie przeswietnego Iego Carskiego maiestatu stolnika, a Wielmoznego IE[g]omsci P. Połkownika Nażynskiego ozdobą y swobodą Rossyey wielowładney, bez perłopłynney rodowitych kamienij wycisnioney Lamentu kropley zapatrzywałsie. Dosc in exanimi pectore spirans amor, ac exgentilitijs lapidib9 ogień niesmertelney sławy wskrzeszony swoim splendorem iakiego takiego oczyopa z nowawszy, iako słonce iakie godne wycisnienia łzy pobudza. Nietak barzo ieszcze ultima Linea rerum mors zakonczyła dobroczynne zyczliwosci, by niemożna ad tumulum, ultra cineres płaczliwe wypuscić zrzodła. Przylewac dzis łez parentalnych trzeba, kiedy ex sinu Oyczyzny naszey trzy kamienie zrzodła omnium Gaudiorum per Libithinam zatrzymany w smiertelnym Grobowcu. Cæpit iako widzę iuditium â Domino Deo, kiedy powszystkich kraiach konsternacij zadziwienia, że upadła Dyamentowa Rossyey kolumna, tylko expektatywy co daley będzie oriun[tur]. Przyznam się ze contexerunt nos tenebra[e], cmić sie każdemu w oczach bezprzeswietny rodowitych kamieni poczeło, ita fatorum rapida ludimur orbita. Rozumiał bowiem nieieden że nienaruszonym fundamentem od nieprzyiacielskich naiazdow Troianskim tam swiętey Pamięci Fabryka być miała nieprzełamanym murem, az wiednym momencie labitur exiguo, quod partum est tempore longo. Niewinna tu przyznamsię sława gdyz ta niesmiertelnosci poprzysiężona wiecznosć symbolizuiącym pierscieniem, y wielowaznemi dzisia prze swietnego Domu Obidowskich zapieczętowana kamieniami. Wieki przyznam się wieki w wielmożnym stolniku y Połkowniku Nużynskim[!] udziałały łabitur occulte fallitq; volubilis ætas. Et nihil est annis velocius. Owo zgoła.

Nieinszy teraz wiek następuie
Liakiego kruscu wiecznosc go kuie.

{stor. 185a – файл 0380}
Wieki potomne wieki odmienne
Abo żelazne abo kamienne
Cięz kież te wieki bo ołowiane
y owszem cięzkie bo iuż gliniane
Kiedy trzy Dyamenty dzis z sobą sie schodą
Przeswietnemu kamienui z Obidowa szkodżą
Ieden nadrugi wiek barziey cięży
Bez zadeney Folgi wkłada smierć więzy
Nawielmoznego Rycerza iana
Z kamienmi rzuca pod kamień Pana
Zkąd prawdziwe sentimentum Zakładam
Darmo ach darmo laty brakuiemy
W Umysłach naszych złoty wiek kuiemy
Niemasz dobrych lat niemasz naziemi
Poydziem zasto lat tam ie znaydziemy
A teraz swietne te trzy kamienie
Wniezbedney smierci gdy idą cienie
PLaczliwe serca przynich składamy
Aby zył wniebie wszyscy upadamy.
Do Tronu twego w szech mocny Panie
Niech wielmożny pan przy tobie stanie.
Praxis In eadem ma[teri]a et eidem

Ledwo z konsystoru Niebieskiego wyszki przeciwko naturze ludzkiey pozwy, aż zaraz zniewinną winny będąc duszą stawisie na sąd łaskawy Boga, IE[g]omsć NN. Obligna się tym tylko był zaciągnoł zemu życ y być wziemskim pozwoloną swiecie. y niedziw iakwiele bowiem do zycia Elektorow mamy, tak wiele do smierci Interssantow rachuiemy. owo zgoła nemini contigit impune nasci. Ten iest Moi msci Panstwo smiertelnych Intercyzij oblig, że w Possesią ten domek ciała gdy daią, w krotce otrzymauszy nanim Intromissi9, każą ustęmpować aż na tamten swiat. Dla czego

{stor. 186 – файл 0381}