Публікації

Образ князів Острозьких у творчості Герасима та Мелетія Смотрицьких

Бендерське «яблуко розбрату» перших українських політемігрантів

Літературний твір як модель комунікації: історична семантика драматичного панегірика Феофана Прокоповича «Володимир»

Творчий доробок Г. Сковороди як взірець методологічних засад вивчення української словесності

Навіщо вивчати українську неолатиністику?

Сторінки 205-210a (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Інтелектуальний потенціал та читацькі інтереси вищого українського духовенства раньомодерного часу: характеристика маловідомих джерел дослідження

Світ парабол у творах Івана Вишенського й Антонія Радивиловського

Морфологічна варіантність у мові новолатинської поезії

Битва гетьмана Петра Дорошенка під Підгайцями 1667 року: передумови, хід та наслідки (історіографічний аспект)

Антитринітаризм і социніанство в Україні: еволюція віровчення

Інтерпретаційні виміри української православної соборноправності у духовно-філософській системі поглядів Івана Вишенського

Станіслав Оріховський про мистецтво управління державою