Міждисциплінарна науково-теоретична конференція «Релігія. Філософія. Культура»

Запрошуємо взяти участь у Міждисциплінарній науково-теоретичній конференції «РЕЛІГІЯ. ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА», присвячену 300-річчю преставлення засновника Чернігівського колегіуму Іоанна Максимовича та 25-річному ювілею кафедри філософії та культурології ЧНПУ, яка відбудеться 29 жовтня 2015 року у приміщенні центрального корпусу Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, б. 53, 3 поверх, приміщення читальної зали.

Міністерство освіти та науки України
Чернігівський національний педагогічний університет 
імені Т. Г. Шевченка
Філологічний факультет
Інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Кафедра філософії та культурології

проводять

МІЖДИСЦИПЛІНАРНУ ВСЕУКРАЇНСЬКУ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНУ КОНФЕРЕНЦІЮ
«РЕЛІГІЯ. ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА»
(присвячену 300-річчю преставлення засновника Чернігівського колегіуму Іоанна Максимовича та 25-річному ювілею кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка)
Чернігів, 29 жовтня 2015 р.

Шановні колеги, аспіранти, студенти!

Запрошуємо взяти участь у Міждисциплінарній науково-теоретичній конференції «РЕЛІГІЯ. ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА», присвячену 300-річчю преставлення засновника Чернігівського колегіуму Іоанна Максимовича та 25-річному ювілею кафедри філософії та культурології ЧНПУ, яка відбудеться 29 жовтня 2015 року у приміщенні центрального корпусу Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка за адресою: м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, б. 53 3 поверх, приміщення читальної зали.

Початок роботи конференції: 11. 00.
Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30.

На конференції планується обговорення наступних тем та проблем:
1. Іоанн Максимович як видатний релігійний та культурний діяч.
2. Релігія, освіта, мораль, мистецтво та література в історико-культурному поступі українського суспільства ХVІІ-ХХ ст. Релігія та культура в посткласичну епоху.
3. Вплив естетики та поетики бароко на українську культуру ХІХ-ХХ століть. Традиції бароко в українській літературі.
4. Доля філософії в українській культурі: історія та сьогодення.
5. Проблеми сучасної філософської антропології та філософії культури.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Після проведення конференції планується видання збірника статей.

Вимоги до оформлення статей:
§ Обсяг статті – 5-10 сторінок.
§ Перший рядок жирним шрифтом праворуч – ім’я та прізвище автора.
§ На наступному рядку праворуч жирним курсивом у дужках – місто, учбовий або науковий заклад.
§ Через рядок – назва статті (відцентрована, великими літерами жирним шрифтом).
§ Через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, кегль 14, без переносів, інтервал 1,5, поля всі – 20 мм, абзацний відступ – 12,5мм.
§ Ілюстративний матеріал друкується курсивом без підкреслень та лапок; досліджувана одиниця – жирним курсивом.
§ У тексті розрізняють коротке тире ( – ) і дефіс (-) за розміром та наявністю/відсутністю пробілів, наприклад: мета дослідження – визначити освітньо-виховну функцію. Дужки та лапки безпосередньо охоплюють текстовий блок і відділяються лише зовні пропусками.
§ Ініціали відділяються від прізвищ нерозривним пробілом.
§ У тексті використовуються лапки «…»; якщо трапляються внутрішні і зовнішні лапки, то цитата оформляється за зразком: «…“…”…».
§ Посилання на використані джерела в тексті робити за зразком [2, 364; 5, 127; 7–9], де перша цифра – номер джерела в списку використаних джерел, номер сторінки через кому; якщо декілька джерел – через крапку з комою.
§ Після тексту статті через рядок по центру подається заголовок Література і в алфавітному порядку наводяться всі використані джерела (спочатку “кирилицею”, потім “латиницею”). Список літератури оформляється згідно з вимогами, розміщеними в Бюлетені ВАК України. – 2008. – № 3.
§ Оплата друку в залежності від кількості поданих сторінок.

Редакція розглядає тільки ретельно відредаговані матеріали. Оргкомітет залишає за собою право не розглядати матеріали, що не відповідають вимогам, науковому рівню та тематиці конференції. Особливу увагу на редакцію статті звернути науковим керівникам студентів та аспірантів.

Вартість публікації – 30 грн. сторінка.

Оргвнесок – 50 грн., для студентів та аспірантів – 20 грн. Кошти вносяться безпосередньо в день конференції при реєстрації.

Адреса оргкомітету: кафедра філософії та культурології ЧНПУ
kafedra-philosophy(at)yandex.ru

Телефони для довідок: 063 83 22 811 Столяр Марина Борисівна
097 46 83 407 Колесник Олена Сергіївна
093 80 10 043 Каранда Марина Василівна

З повагою ОРГКОМІТЕТ

Заявка

на участь у Міждисциплінарній науково-теоретичній конференції
«РЕЛІГІЯ. ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА»
(присвячену 300-річчю преставлення засновника
Чернігівського колегіуму Іоанна Максимовича
та 25-річному ювілею кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка)

Прізвище, ім’я, по батькові


Місце роботи чи навчання, посада
Науковий ступінь, звання
Тема доповіді


Науковий керівник (для аспірантів і студентів)
Домашня адреса, телефон


Електронна адреса
Мобільний телефон
Необхідність використання технічних засобів