Володимир Литвинов: Станіслав Оріховський. Історико-філософський портрет

Станіслав Оріховський (1513-1566) - видатний українсько-польський мислитель пан’європейського рівня. Писав твори переважно латинською мовою. У своїх творах розглядав і накреслював шляхи розв’язання важливих політичних проблем: війни і миру, форм державного правління, міжконфесійних взаємин. Уведення в науковий обіг латиномовної спадщини українських мислителів XV- першої половини XVI ст. посприяло відкриттю цілком нового напряму в історії української філософії - ренесансного гуманізму. Чільним його представником був Оріховський. Нині ця тема посіла належне місце в підручниках з історії української філософії для вищої школи.

Станіслав Оріховський. Історико-філософськи портрет / Володимир Литвинов. - К.: Академперіодика, 2014. - 352 с.

Для науковців, студентів та широкого кола читачів, які цікавляться вітчизняною культурою, зокрема, історією української філософії.

Читайте також: Станіслав Оріховський і Теофан Прокопович: контроверсійність поглядів на ідеальну форму державного правління

Зміст:
1. Переднє слово.
2. Вступ
3. Оратор
4. Історик
5. Публіцист
6. Філософ
7. Правник
8. Висновки
9. Використана література
10. Словник імен
11. Термінологічний словник
12. Іменний покажчик