Міждисциплінарні гуманітарні студії. Вип. 1.

Організатори Всеукраїнської науково-практичної конференції «І Міждисциплінарні гуманітарні читання», Запрошують взяти участь у формуванні нового електронного часопису гуманітарного напряму «Міждисциплінарні гуманітарні студії» Вип. 1.

ОрганізаториНаціональна академія наук України, Клуб молодих учених та новаторів, Київський будинок учених, ГО «Всеукраїнська спілка молодих учених та новаторів», Інститут історії України, Інститут української мови, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса, Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Скоровороди
Термін надання матеріалів: 7 листопада 2013 р.
Контакти координаторів:  an_blan(at)mail.ru.

Шановний (а) Колего!
Організатори Всеукраїнської науково-практичної конференції
«І Міждисциплінарні гуманітарні читання»,
Запрошують взяти участь у формуванні нового електронного часопису гуманітарного напряму «Міждисциплінарні гуманітарні студії» Вип. 1.

Читайте також: Про “Скілу” й “Харибду” в жанрі художнього перекладу, але не тільки

Часопис «Міждисциплінарні гуманітарні студії» з другого випуску стане фаховим.

Наукові напрям часопису:
1. Історія.
2. Політологія та міжнародні відносини.
3. Археологія.
4. Археографія та джерелознавство.
5. Етнографія та народознавство.
6. Мовознавство та літературознавство.
7. Право.
8. Філософія.
9. Релігієзнавство.

Прохання протягом місяця (останній день 7 листопада 2013 р.) надіслати статтю, оформлену за зразком (див. файл «Зразок-Гумчитання_1», обсяг – 0,5–0,8 друк. аркушів = 10–16 сторінок тексту) на електронну адресу Редколегії: an_blan(at)mail.ru, моб. 067 80 33 556 – Андрій Блануца, відповідальний секретар Редколегії).

Читайте також: Літературний процес: мова мистецтва і мистецтво мови

Установлена плата за публікацію у розмірі 200 грн. (оплата рецензентам, коректорська робота, плата за верстку). Оплачувати потрібно після того як Вам прийде лист із підтвердженням, що Ваша стаття пройшла позитивну рецензію і готова до друку).

Новини про конференцію та подальші конференції див. на сайті www.smvn.com.ua, а також на блозі ukrainalithuanica.blogspot.com

З повагою – Оргкомітет конференції та Редколегія часопису.