Преподобний Нестор Печерський в історії українського літописання й агіографії

На конференції передбачається заслухати доповіді, присвячені постаті прп. Нестора як літописця й агіографа, творам, пов’язуваним із його іменем («Повѣсть временных лѣт», «Житіє преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго», «Чтеніє о житіи и о погубленіи блаженную страстотерпцю Бориса и Глѣба»), а також впливові цих творів на літературний процес, зокрема, на механізми творення й функціонування жанрів історичної та житійної прози.


Організатор: Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Колеґія Патріярха Мстислава і Харківський літературний музей
Термін проведення: 15-16 листопада 2013 р.
Термін подачі статей: 15 травня 2013 р.
Контакти координаторів: mstyslav.college(at)i.ua

Читайте також: Козацькі літописи 30–80-х рр. XVІІІ століття як історичне джерело та пам’ятки української історіографії

Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, 
Колеґія Патріярха Мстислава і Харківський літературний музей
проводять у Харкові 15-16 листопада 2013 р.
міжнародну наукову конференцію

Преподобний Нестор Печерський в історії українського літописання й агіографії

Нагодою для проведення конференції є 900-річний ювілей появи першої редакції найвідомішого східнослов’янського літопису, «Повѣсти временных лѣт», упорядником якої традиційно вважається прп. Нестор Печерський.

На конференції передбачається заслухати доповіді, присвячені постаті прп. Нестора як літописця й агіографа, творам, пов’язуваним із його іменем («Повѣсть временных лѣт», «Житіє преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго», «Чтеніє о житіи и о погубленіи блаженную страстотерпцю Бориса и Глѣба»), а також впливові цих творів на літературний процес, зокрема, на механізми творення й функціонування жанрів історичної та житійної прози. Разом із тим планується розглянути проблеми літературної інтерпретації постаті прп. Нестора, залучаючи елементи агіологічного та гімнологічного аналізу.

Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська.

Запрошуємо до участі в конференції науковців-медієвістів: літературознавців, істориків, богословів, філософів.

Заяву на участь у конференції просимо надіслати до 15 травня 2013 р. на подану нижче адресу. Просимо вказати тему доповіді, ім’я та прізвище доповідача, вчене звання і вчений ступінь, місце роботи й посаду, адресу, на яку можна надіслати запрошення (поштову й електронну), контактний телефон. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заяви, що не відповідають загальній тематиці конференції.

Участь у конференції безкоштовна (організаційний внесок не стягається). Оргкомітет сприятиме поселенню учасників у готелях і гостелах Харкова (житло й транспортні витрати коштом учасників). Передбачається публікація наукового збірника за матеріалами конференції.

Поштова адреса: Колеґія Патріярха Мстислава Полтавський шлях 44 Харків 61052 Ukraine.

Електронна адреса: mstyslav.college(at)i.ua

ЗАЯВКА
учасника Міжнародної наукової конференції Прізвище, ім’я (сан, по батькові)______________________________
Науковий ступінь, учене звання, посада________________________
Установа (повна назва)________________________________________
Тема доповіді________________________________________________
Поштова адреса______________________________________________
Контактний телефон__________________________________________
Електронна пошта (заповнити обов’язково)_____________________