Ольга Кобилянська в культурному просторі fin de siècle

Проблематика конференції: 1. Ольга Кобилянська та її час: історико-культурні параметри творчості. 2. Стильовий синкретизм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть і творчість Ольги Кобилянської. 3. Генологічний аспект прози Ольги Кобилянської. 4. На „готарі”: Ольга Кобилянська й проблема культурних взаємовпливів. 5. Природа й цивілізація: варіанти Ольги Кобилянської. 6. Проблема пошуку ідентичностей у прозі Ольги Кобилянської. 7. Німецька й українська мови у творчості Ольги Кобилянської: „точки порозумінь”.


Організатор:  кафедра української літератури Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича
Термін проведення: 25-26 листопада 2013 р.
Тематика: Ольга Кобилянська та її час: історико-культурні параметри творчості
Контакти координаторів: kaf.ukr.lit(at)ukr.net; voant(at)ukr.net

Читайте також: Образ жінки як етичний маркер світогляду автора та його доби (на матеріалі латиномовної прози України XVI–XVIII ст.)
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
запрошує до участі в Міжнародній науковій конференції 
„Ольга Кобилянська в культурному просторі fin de siècle”, 
яка відбудеться 25 – 26 листопада 2013 року

Проблематика конференції:
1. Ольга Кобилянська та її час: історико-культурні параметри творчості.
2. Стильовий синкретизм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ століть і творчість Ольги Кобилянської.
3. Генологічний аспект прози Ольги Кобилянської.
4. На „готарі”: Ольга Кобилянська й проблема культурних взаємовпливів.
5. Природа й цивілізація: варіанти Ольги Кобилянської.
6. Проблема пошуку ідентичностей у прозі Ольги Кобилянської.
7. Німецька й українська мови у творчості Ольги Кобилянської: „точки порозумінь”.

Для участі в роботі конференції необхідно до 15 жовтня 2013 року подати заявку з назвою доповіді, анотацією (до 800-1000 знаків) і відомостями про автора (зразок заявки про участь додається). Електронний варіант (диск) та роздрукований у двох примірниках текст статті з резюме і ключовими словами українською, російською та англійською мовами просимо подати під час реєстрації учасників конференції.

Читайте також: Літературна творчість Григорія Сковороди в українській та світовій гуманістиці ХХ століття

Вимоги до оформлення статей:
папір – формат А 4; текстовий редактор Microsoft Word, розмір – 14, інтервал – 1, поля – 20 мм; прізвище, ім'я автора у правому куті, УДК і ББК – у лівому куті першої сторінки; назва статті друкується великими літерами; резюме українською, російською та англійською мовами з позначенням ключових слів подається нижче назви статті; список літератури – в кінці статті під назвою „Література” (нумерувати джерела за алфавітом); посилання – всередині тексту в квадратних дужках; обсяг статті – до 12 сторінок.

Матеріали будуть надруковані після конференції у Науковому віснику Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Слов'янська філологія), який входить до переліку фахових видань ДАК України.

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей.

При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України”, а також вимоги до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).

Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оргвнесок (100 грн.) і вартість публікації (1 сторінка – 25 грн.), оплачуються учасниками конференції при реєстрації.

Доктори наук, які беруть участь у конференції, вартість друку статті (без співавторства) не сплачують.

Наша адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, філологічний факультет, кафедра української літератури тел. (0372) 58-48-36.
Електронні адреси: kaf.ukr.lit(at)ukr.net ; voant(at)ukr.net
Оргкомітет

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у Міжнародній науковій конференції
„Ольга Кобилянська в культурному просторі fin de siècle”,
приуроченій 150-річчю від дня народження письменниці

Прізвище, ім’я, по батькові
Вчений ступінь, звання
Посада
Місце роботи
Службова адреса
Домашня адреса
Телефон
Е-mail
Назва доповіді
Резюме/анотація доповіді (до 800-1000 знаків)