Філософські традиції Польщі та України: актуальні проблеми дослідження

До обговорення пропонуються наступні теми: Традиція релігійної філософії в Польщі; Філософія польського месіанізму та її відповідники у вітчизняній філософській традиції; Сарматизм, як філософсько-світоглядна настанова та політичний міф – польський та український варіанти осмислення; Польська соціальна та політична філософія – історія та сьогодення; Аналітична традиція у польській філософії, Львівсько-варшавська школа; Традиція реалістичної феноменології у Польщі.

ОрганізаторНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Термін проведення: 19 жовтня 2013 р.
Тематика: сарматизм, як філософсько-світоглядна настанова та політичний міф – польський та український варіанти осмислення
Контакти координаторів: filosofiplua(at)gmail.com

Читайте також: Studia Ucrainica Varsoviensia (часопис)

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Центр гуманітарної освіти НАН України
Інститут релігійних наук святого Томи Аквінського у м. Києві
Асоціація польських журналістів України
Польский інститут в Києві

В рамках Міжнародного наукового форуму «Простір гуманітарної комунікації» проводять
19 жовтня 2013 р. Міжнародний круглий стіл на тему: 
«Філософські традиції Польщі та України: актуальні проблеми дослідження»

До обговорення пропонуються наступні теми:
  1. Традиція релігійної філософії в Польщі;
  2. Філософія польського месіанізму та її відповідники у вітчизняній філософській традиції;
  3. Сарматизм, як філософсько-світоглядна настанова та політичний міф – польський та український варіанти осмислення;
  4. Польська соціальна та політична філософія – історія та сьогодення;
  5. Аналітична традиція у польській філософії, Львівсько-варшавська школа;
  6. Традиція реалістичної феноменології у Польщі.

Тема доповіді, довідка про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи/навчання, науковий ступінь та вчене звання, контактні дані (номер телефону та e-mail)) та розширені тези доповіді (до 500 слів) повинні бути подані на адресу оргкомітету до 13 жовтня 2013 року за електронною адресою:
e-mail: filosofiplua(at)gmail.com; телефон для зв’язку: : +380630535065 Євгеній Білоножко; +380506829668 Олександр Маслак.

Читайте також: До визначення джерел полікультурності України: соціально-етичні проблеми у творчості С. Оріховського-Роксолана

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська.
За результатами конференції буде здійснена публікація збірки матеріалів. Тексти статей в електронному і роздрукованому вигляді можна надіслати разом із заявкою на участь, або подати під час роботи конференції.

Тексти статей мають містити обов’язкові наукові рубрики за вимогами ВАК України постановка проблеми в загальному вигляді, її актуальність та зв'язок із науковими чи практичними завданнями, аналіз останніх досліджень з проблеми, мета статті, наукові результати, висновки та перспективи подальших досліджень).

Статті та тези подаються в програмі Microsoft Word (Times New Roman, розмір для основного тексту – 14, міжрядковий інтервал –1,5, абзацний відступ – 1 см, усі береги – 2 см) у форматі doc. без переносів у словах. Обсяг статті: 8-12 сторінок. Оргкомітет залишає за собою право відбору й редагування отриманих матеріалів.