Сторінки 281-286 (Arbor Tulliana Iasinsciano)

Decuit intra dolorum maria Lactantem mariam infinita gaudiorum compellare alveo. 2. Suprem9 Triadis Legat9 immaculatam eidem conscribere stationem ternis conatur siteris. 3. Principium lacrymaru[m] Eva[m] in gaudioru[m] Gabriel transmutando Ave æterna symbolisat Solatia 4 obbrevi ruiturum mundum ma[e]otissimam Virginem Divino sola[tur] ave. 5. Ancillam veram D[omi]nus Dominantium per regium, Ave Reginam demonstrat. 6. necessario ductum na[tur]a[e] sequendo Aurora in ave solem Triadis dum iustitia[e] trahit. 7. Aeternum arcanum Triadis ternas per Literas ab Angelo manifestatur. 8. Suprem9 cælestis a[e]rarij thesaurari9 Virgineum sigillum per ave imprimit cordi. 9. Infinita solus De9 ad finitam Virginis salutem ave et salve proclamat. 10. Non de Arca Noe sed de triclinio Triadis ales columba gabriel ramum Oliva[e] infa[e]dera iungenda Aveconfert Maria[e] 11. Fortitudo Dei Adamantinea spirit9 S. virtute dum ave corroborando triumphaturam semper designat. 12. Abyss9 gratiarum Maria ca[e]lesti Favenio per Ave concitata gemmam Deum eijcit mundo. 13. Inspiratione Angelica dum Ave inflammando Pharos Mariam ut onerariam ac errabundam Mundi navem dirigat adportum

Іларіон Ярошевицький. Arbor Tulliana Iasinsciano

{stor. 281 – файл 0571}
Conceptus de an[n]utiatione B. Virginis
1. Decuit intra dolorum maria Lactantem mariam infinita gaudiorum compellare alveo. 2. Suprem9 Triadis Legat9 immaculatam eidem conscribere stationem ternis conatur siteris. 3. Principium lacrymaru[m] Eva[m] in gaudioru[m] Gabriel transmutando Ave æterna symbolisat Solatia 4 obbrevi ruiturum mundum ma[e]otissimam Virginem Divino sola[tur] ave. 5. Ancillam veram D[omi]nus Dominantium per regium, Ave Reginam demonstrat. 6. necessario ductum na[tur]a[e] sequendo Aurora in ave solem Triadis dum iustitia[e] trahit. 7. Aeternum arcanum Triadis ternas per Literas ab Angelo manifestatur. 8. Suprem9 cælestis a[e]rarij thesaurari9 Virgineum sigillum per ave imprimit cordi. 9. Infinita solus De9 ad finitam Virginis salutem ave et salve proclamat. 10. Non de Arca Noe sed de triclinio Triadis ales columba gabriel ramum Oliva[e] infa[e]dera iungenda Aveconfert Maria[e] 11. Fortitudo Dei Adamantinea spirit9 S. virtute dum ave corroborando triumphaturam semper designat. 12. Abyss9 gratiarum Maria ca[e]lesti Favenio per Ave concitata gemmam Deum eijcit mundo. 13. Inspiratione Angelica dum Ave inflammando Pharos Mariam ut onerariam ac errabundam Mundi navem dirigat adportum 14. Invictissimo futuro Herculi Verbo Divino turrim Clypeatam demonstrat exqua septicolem hydram profligare possit. 15. Thaumaturgam Dei Arborem umbriferum et roriferum ave circumambit ammensum fore hospitem. 16. In horto Mariano liliaceum cernendo cor Gabriel divinum per Ave resarcit et re focillat. 17. Avida ca[e]lestis roris Nubes maria, per Ave haurit in exhauribiliem Deum. 18. Moribundo Orbi brevi Divinam in ave comportat medicina[m]. 19. Decuit in triumphali porta vita[e] et non mortis aureas plusquam, exarare Literas. 20. In ave  Divino smaragdum castit[a]tis ad Virginem tulit ca[e]lestia [per]actur9 sponsalitia.

{stor. 281a – файл 0572}
21. Divino in ave ales ca[e]li ab aquila Triadis alas virginea[e] contulit innocentia[e]. 22. Qua[e] una meruit omnia Cæli gaudia cælestis secretari9 Sygillo ave consignare debuit. 23. Fructu [pro]toparens captus Virginea arbore ales Deus non decipi[tur] sed concipitur. 24. Timoriferam virginem perave [pae]ficit audacem ad adventum hospitis. 25. Rationales ab Accipitre inferni captivatus aves [per]ave liberas peficit. 26. A Rege regum admirandum libert[a]tis diploma Mortalib9 inave tribuit. 27. Dixit ave Maria[e]ne dominare[tur] Eva[e] ampli9 grave. 28. Cælestis terrestrem adorat Virginem cernendo summa humilit[a]te Angelos su[per]atura[m]. 29. [Prae]nimio Virginit[a]tis candore ruere orator cælestis nonstare debuit. 30. Palmam victoria[e] in ave porrigit Virgini victricem enim universi agnovit. 31. Insuetus ca[e]li piscator incidit in Mare gratiarum Mariam ge[m]meum volens captivare cor. 32. Antiquum quia a[e]ternit[a]tis dixit ave novum et [prae]tiosum manifestans fore a[e]vum. 33. Triangularis lapis de Triade abscindend9, terna[!] munerare deberet gladium mortis tum in ave perennem condonat vitam. 35. Insalutario ave agemebundo ve per admirandum Ave aperit Gabriel. 37. A principio inprincipiato veniaendo principium et centrum humilitatis in Oceano Maria[e] dum non invenit cor captivat. 38. Ex Ave Cælorum avis vernantia maria[e] demonstrat fore sæcula. 39. Suprema ales Gabriel calamos Spiritus S. in ave confert adinscribendum immaculato [um]bro[!] verbum. 40. Non gladio sed ave nodum ancillantis Cordis solvit 41 Sanctior Policrates per annulum a[e]ternit[a]tis mari gatiarum immergit desponsans. 42. Thaumaturga apes de pleno ambrosiis alveario Cæli condidum maria[e] in Lilium invo;ans domicilium in favo efformatur9 verba. 43.

{stor. 282 – файл 0573}
Quare clari9 ingenium Divinum inconcepto patuit Verbo
1. Palladiana noctua ca[e]cutiens adsolis claritatem ut meli9 intueretur virginea umbra contegi[tur] Pha[e]bus. 2. Thaumaturgum sol DEUS virginit[a]tis penetrat montem ut sic clari9 cognosca[tur]. 3. In amphitheatru[m] divinum in scena hominis descendit ingenium ut acunctis concipia[tur] spectatorib9 4. Incognoscibile lumen increatim ut acreatis legeretur non ad Cleantis Lucernas sed ad lampades Virginis legitur. 5. Oceanum interea surgens sol iustitia[e] relinquit ut clarior pateat Orbi. 6. Nunquam clari9 verbum legi potuit quam intenuissimis Virginis membrinis 7. Ad angelicam memoriam et intelligentiam ex Exedra Virginis optime incriata sapientia explica[tur]. 8. per reflexionem increata[e] lucis a sole dispansæ[!] in Virgineum speculum claritudo percipitur. 9. Inperllucido[!] Maria[e] optime spectatum gemma. 10. rex elonginquis veniens nationibus sub Peregrinorum pallio non latet sed magis patet. 11. Super imaginaria quoq; spacie immensit[a]te evolando Aquila humanis non potuit spectari palpebris nisi in Virgineo collocata nido. 12. Ecclopsim naturam [per]humanam patitur sol ut errorum Ecclipses [per]fecti9 dispelleret. 13. Virgineis et Spiritus S. amaris ignib9 a[e]ternum distillatum divinit[a]tis aurum clari9 patuit Orbi. 14. Lux a[e]terna ut meli9 Mortalib9 appareret Marianis in umbris accenditur. 15. Fax ventis agitata spiritus S. verbum ad magis crescendo eminet. 16. Lilium vento agitatum maiorem [pro]dit odorem. 17. Infinita[e] sapientia[e] doctor  et explicator parter concepto in verbo a Virgine claram demonstratione[m] manifestavit. 18. In immensa Divinit[a]tis concha [prae]tios9 diu latuit unio donet cælit9 cadendo in maria dum in Mariam concret9 clarior et [prae]tiosior patuit. 19. Fons a[e]tern9 ab origine patris immaculatam Damascenam [per] terram duct9 nitidior et Candidior eminet. 20 Subtile verbum subtili etiam quia virgineo concepto

{stor. 282a – файл 0574}
dignum cum comprobatur, puritate Virginei ingenij candidi9 et clari9 conceptum. 21. Dum liber[!] non in biblioteca sed in comprehensibili virginit[a]tis monte exposit9 quaq; ex parte Orbis clare tegi[tur]. 22. Ad infantias Dei in finitam ad maturitatem scientia[e] [per]venit Orbis. 23. Imago Aeterni patris ut excellentior et clarior videre[tur] Virgineis adumbra[tur] colorib9 24 Verbum taumaturgum[!] Regni ca[e]lestis semen, in inaratam [pro]iectum Maria[e] terram augusti9 et eminenti9 excrescens re[prae]senta[tur]. 25. Caltha Maria solem sequendo verbum [per]inclinationem sui magis re[prae]sentat illum. 26. Plus Divin9 Diogenes homo ad facem maria[e] Deum concipiendo legit clari9 hominem Deum. 27. Nullis maculis et lineamentis mali Limatum verbum [per]miram Mariam sanguinis rubricellam expressum clare legi[tur]. 28. Duri stipitisq; ingenij cum e[ss]et humanitas ad fontem acuminum verbum conceptuosior et facilior facta. 29. Sol exoriendo memnoneam hominis vix radijs tetigit Statuam mox facundissimam in Eloquendo fecit. 30. Sol iustitia[e] implendo radijs marianam Cynthiam meli9 ab orbe videtur. 31. Verbum Sol mariano in Monte clarissimos loquendi procreat flores. 32. Summ9 orator in propositione increati verbi [per] Exordium Maria[e] monstrat cleritudinem fore. 33. Antiquus sæculorum Orbis senectute confectus [per] Diaphanam Virginei cordis purit[a]tem tamquam [per] [per]spicilia clari9 legit Verbum. 34. Animata[e] res cuncta[e] dum inanimata[e] cerneban[tur] hac divina anima dum verbo animan[tur]. 35. non poterant digno sui[!] res cunctæ absq; cognitione verbi, hinc conceptoq; eo clara differentia posita. 36. claritudo innocui numani status cinere limata ad nitidissimum Dei Verbum clarior resarci[tur]. 37. Destructum bona[e] consonantia[e] mortali invita horologim ad novum Maria[e] indicem Verbum indicendo rectitudinem consonanti9 habetur ad primam Dei regulam habetur. 38. adeo imago Patris obumbrata et obfuscata fuit ut meli9 dignoscere[tur] æterno inscribi[tur] verbo. 39.

{stor. 283 – файл 0575}
Quas gratias Participavit Virgo inconceptu Divini verbi. Sensus ad illas.
1mo. Non de simplici lana ovium sed depurpura Dei Patris vellus aureum adcooperiendam nuditatem humanam da[tur].
2. Inexorat9 exori[tur] sol iustitia[e] in augustam Dei arborem Mariam ut folia innocentis status per spolia ablata resartiat.
3. Abeston[!] lapis ira Divina[e] accens9 non furorem sed vigorem mitigat9 imari desumit. 4. Sol plusquam in Meridianis Maria[e] virtutib9 quoescit. 5. Altissimi adumbrationem spiritus S. participat aba[e]stuante defendeno Dei ira. 6. Thaumaturgus flos virginit[a]tis omnem rorem et fa[e]cundit[a]tem in Deo omnia habente traxit. 7. Plena semine divino arista terra[e] humilia[tur] ancillam semonstrans. 8. August9 Maria[e] tron9 Regi tantum ca[e]lesti concessus. 9. immensitatem comprehensa interminabilem terminavit incomprehensum comprehendit. 10. ut magis augeret hortulan9 ac Plantator Verbum flores virtutum inhortum venit 11. Fulmen desion ad dissipandum hostem nobis ad triumphales accendendos rogos decidit, 12. Pelican9 Marianum in nidum devolat verbum propria famelicos alitur9. 13. Vere Regina qua[e] non terrestri sed cælesti Regis dextra corona[tur] 14. Non Mercurij verga sed tessa[e] reflorescens florida demonstrat regna. 15. Vere aurifodina maria divinissimum progenerans aurum. 16. Terra ca[e]lum factum. 17. Afflante favonio spiritus: mons altissim9 Maria in cælestes nobis solvi[tur] acliquescit ambrosias. 18. Cælesti mala malo mundi absumpta. 19. Deum dum parit ca[e]lum aperit. 20. Adnotalitias Infantis Dei supplicem libellum capite plectendus orbis porrigendo libera[tur]. 22. Vinctum vinctu[m]q; mundum virgineis constrigendo viscerib9 Deum in victorem permutat. 23. Equestri ordinis imo Regia soboles militarem pro homine vitam assumit. 24.

Quare gratias [per] Archangelum infinitas gratias
1. Infinitas participavit gratias quia infinitu[m] conceptura Deum. 2. talernis gratiarum cunctisditata est nam distributorum et auctorem talentorum animo convictura. 3. Duodecem virtulum stellis consignatum Maria ca[e]lum et distinctum ipsum solem habendu[m] illi erat. 4. Infinitas condonat Maria[e] gratias ut admiranda infinitudo animarum ad Cælos resignetur 5. Candidissimum

{stor. 283a – файл 0576}
electionis vas seu Lampas Maria habitura ignem Deum purificari gratijs debuit 6. Radix Maria omnis quia infiniti boni gratiosis debuit circumdari Cæli eventib9. 7. ut infinitum refonaret victori Deo classicum su[prae]mo spiritus S. inflatur pneumate 8. De ore altissimj antequam duct9 aquarum creati [pro]deundo sanctior Pallas infinito debuit rigari gemmeo Rore. 9. Mons inprofundit[a]te humilit[a]tis altitudinem gratiarum spectat 10. fortitudine n[on] tantum Gabrielis verum ipsi9 dei corroborata ut infinitas victrix triumphor[um] conferret palmas. 11. Intaumaturgu[m] Maria[e] Mare decuit n[on] omnes terraru[m] fontes et flavios verum ipsi9 cæli infinita gratiarum flumina. 12. a perenni mons Lybani Maria cedro verbo [per]a[e]nnit[a]tem[!] participat. NB virginem vell9 aureum [pro]portionatu[m] invenire debuit agnum. 14. Creata abyssus increatam infinatam debuit convocare abyssum. 15. Mare ex infinitis metire guttis Mariam ex infinitis gratijs 16. Murice innocentia[e] tinctum pallium Doctori omnium gentium infinito contignatur valore 17. Solis virgineis virtutib9 pugnans heroina infinita meruit [prae]mia 18. Intra spinas divinit9 virescens rosas divinum debuit habere rorem. 19. [prae]tios9 unio verbi in æquali bilance virginit[a]tis poni debuit ne [prae]ponderare[tur]. 20. Circul9 annuli interminabilis virginit[a]te infinito tantum adamante adornari debuit 22. Abscondita virginit[a]tis virtute Thaumaturgus megnes maria laureatum victoris patris gladium. 23. Aurea Ceres mitissimum debuit pascere agnu[m] ut saturat9 Mysticum Pascha in Convivium mortalib9 cederet. 24. Condigne erat auro Virginit[a]tis aurum addere verbum. 25. et admontem et ad Lydeum lapidem mirum infiniti candoris aurum [pro]batur.

{stor. 284}
Conceptus de S. Catharina
{1} Parv9 Infans IESUS apparuit Catharinæ magna eaq; eximia manifestans Cæli Æterna veritas.
{2} Ætern9 Liber Virgo Maria Hipostatico verbo con[n]otat9 constructionis ac instructionis ætena[e] porrigit doctrina[e].
{3} Librum quia Liberum Regem Maria tulit ut Libro ac Libero Regno Regum inscriberet nomen Catharina.
{4} Cym[m]eria inter Paganorum umbras elegit Catharina lumen de Lumine Deum.
{5} Inviolatam virginit[a]tis Catharina[e] violam Æternu9 flos campi [Chris]t9 de Im[m]aculato hosto Maria[e] admira[tur].
{6} Gordi9 virginit[a]tis nod9 in Catharina, pacem et arma ferentis gladij [Chris]ti contactu ad belladum consecra[tur].
{7} Errabundi Catharina[e] dum p[er]egrinantis supra Orbem aurora Maria Pharos ad æternit[a]tem æterno igne DEO accendit.
{8} Cum sordida ignib9 Deorum Luce Catharina increata[m] voluit Comparare Lucem.
{9} Etsi cæca adfidem interim ad speculum Iustitia[e] Deum futuras animadvertit gratias.
{10} Superans Ariadna[m] Maria de Labyrintho Idolo latria[e] dulcissimum Catharina[e] animum plusquam Theseum eliberat.
{11} Ut trinum e[ss]et p[er]fecti9 duo lumina [Chris]t9 et Maria adiungunt tertium Catharinæ Lumen.
{12} Altisſimi sol sedes Maria primu[m] fidei radiu[m] Catharina[e] p[er]fiat.
{13} Studiosæ verit[a]tis æterna[e] Cathrina[e] doctor Angelic9 et auctor Docturu[m] [Chris]t9 apparet.
{14} Exoriente iustitia[e] sole nocti vaga[e] in Catharina paganismi umbra[e] dispellun[tur].
{15} Misericordia[e] mater Maria quondam indurato p[er] Idola animo inclinat Cælum imo Omnia dum Deum.

{stor. 284a}
{16} Dives creatis opib9 Catharina æterno a[e]rario [Chris]ti inijcienda debuit vederet.
{17} Peregrinanti Catharina[e] via, veritas, apparuit [Chris]tus.
{18} Gen[m]ea[e] fluvi9 castitatis Catharina[e] unde traxerit origine[m] contem plau[tur].
{19} Signum sum[m]a[e] clarit[a]tis De9 obcæcatæ paganis more [prae]sentaba[tur] anima[e].
{20} Impuritas Catharinæa puriſsimâ Virgine ut purificare[tur].
{21} Divini ignes accendi debuerant ad triumphu[m] Catharinæ post habendum.
{22} Medic9 [Chris]t9 cu[m] medicina Matre Sua venit ad Catharinam semimortuam in fide salvandam.
{23} Providiſsim9 hortulan9 [Chris]t9 frondescentes spinas Paganismi abscindere intendit.
{24} Alter Teuxes Eremita S. certando infide cum Catharina non velo seducit Pharrasium sed inveram Imaginis Dei daritudinem inducit.
{25} Peritissima Astrologica[e] artis Catharina, n[on] erratica ast æter ne stabilia contempla[tur] sidera.
{26} Fluctuanti Catharin[e] p[er] hui9 mundi mare [prae]orrigi[tur] anchora spei SS. Maria.
{27} Immaculatum [Chris]t9 speculum ad Corrigendam interna[m] in Catharina maculam [pro]poni[tur].
{28} Ad exortum solem [Chris]tum caltha Catharina ad omnes ei9 converti[tur] curs9.
{29} Ad solis exortum pl9quam memnonea in Paganismo obmutescens Catharina in verba piet[a]tis cu[m] adverbum increatum anima[tur].
{30} Suprem9 hortulan9 De9 de spinis colligendo Catharina[m] rosam transplantare Mariano vult inhorto.

{stor. 285}
{31} Cælestis Pater familias quondam productum granum a se colligere venit.
{32} Calix Maria ca[e]lestis Regni gem[m]am complectens [Chris]tu[m] [pro]pinat Antoninæ du[m] Catharinæ ut regnu[m] ingem[m]a ebibat.
{33} Augustum Cælum Maria Regiam portam Regina[e] Catharinæ representat
{34} Vere Theologia Divina[e] du[m] ipse De9 sat doctam Catharina[m] magis erudit.
{35} Mitissima agna agno Deo purum virginit[a]tis vell9 invictimam offert.
{36} Vuv9 fons [Chris]t9 fumantib9 Idolorum exsiccatu[m] ignib9 florem Catharina[e] gemmam.
{37} Immensum Divinit[a]tis mare n[on] ex toto pulchram abluit Catharina[e] gemmam.
{38} Thaumaturgus ignis DEUS hærbes cente[m] Catharinæ animu[m] [pro]polire vult.
{39} Omnis ſcientiæ fluvi9 De9 [Chris]tus oblivionis Lethem Catharina[e] inundat ut n[on] somnia sed omnia du[m] DEU[m]noscat.
{40} Op[prae]ssam [per]fidiæ umbris Catharinam Lux increata De9 salvat.
{41} Esurienti Catharina[e] Angelar[um] panem attulit maria.
{46?}Eburnea Dei Maiestas Maria re[prae]senta[tur] Catharina[e] superans excellentem ei9dem candorem.
{42} Volenti brevi Catharinæ sponsalitia celebrare im[m]ensum adamantem Deum Maria offert.
{43} Virgo Maria Concha gem[m]a[m] parturiens [Chris]tum intra fulminantia Paganismi Idola ei9 clarit[a]te illustrat Catharina[m].
{44} Æternit[a]tem Complectens in se Magnes dum magn9 Deus terreu[m] Paganismi animu[m] de Catharina a se trahit.
{45} Participat Catharina increato de Lumine lumen ut Numen

{stor. 285a}
holocaustor[um] Cæsare[m] tumulet.
{47} In odorem æterni floris et suavit[a]te[m] currit Catharina.
{48} Advolat Catharina apis in odorem a[e]terni floris.
{49} Triumphaturæ brevi Catharinæ palmam victoriaru[m] Deum hort9 Maria confert.
{50} Ad similitudinem Dei create Catharina[e] vera Ac diva imago De9 re[prae]senta[tur].
{51} Cæsaris terreni filiam Catharinam a[e]terno Cæsare digna[tur] Maria.
{52} Speciosissima Flora Maria virtutu[m] florib9 condecorare Catharina[m] vult.
{53} Coronatæ quondam Cæsaris Filia[e] Catharina[e] æternit[a]tis Lapis adnecti[tur] Christ9.
{54} Cæleste horologium Maria ad increati solis radios n[on] momentaneas horas sed ipsam æternitatem stilo nempe ipso Dei digito, Catharina[e] re[prae]sentat.
{55} Perpolitum increato S. Spirit9 igne auru[m] Catharina[m?] sibi mai9 in[prae]miu[m] DEO in[prae]tium confer[tur].
{56} Lapis Triangularis [Chris]t9 intendit amore sui vulnerare Cor Catharinæ.
{57} Oleum Nomen Maria[e] effusu[m] in Lampadem Catharina[e].
{58} Viridariu[m] virgineor[um]florum Maria re[prae]senta[tur] poterit[a]te [!] reflorescere Catharina in eo.
{59] Cælesti de nido increata avis Caladrinon 1t9 vix brevi non morituræ Catharinæ advolat.
{60} Hort9 Maria in æternit[a]te florescentem Coronam 1tum certatura[e] re[prae]sentat Catharinæ.
Increat9 Hyppomenes De9 velocem sapi[enti]a[e][!] cursu Catharinam aurea gratiarum [pro]ijciendo poma accertando superat et sibi insponsam eligit.

{stor. 286}