Латинсько-український словник

Латинсько-український словник Мирослава, Олександри та Мирослава Трофимуків містить 30000 латинських реєстрових слів, до кожного з яких подається оптимальна кількість українських відповідників. Водночас із сучасною українською лексикою у словнику наявні переклади латинських понять, питомі для української ментальності епохи Гетьманщини, а також початку ХХ ст.

Мирослав Трофимук, Олександра Трофимук, Мирослав Трофимук

Латинсько-український словник Мирослава, Олександри та Мирослава Трофимуків містить 30000 латинських реєстрових слів, до кожного з яких подається оптимальна кількість українських відповідників. Водночас із сучасною українською лексикою у словнику наявні переклади латинських понять, питомі для української ментальності епохи Гетьманщини, а також початку ХХ ст.

Словник призначений для фахівців гуманітарних та інших спеціальностей: учнів гімназій, студентів, викладачів, науковців, перекладачів.

З питань придбання звертайтеся на адресу m.trofymuk(at)ukr.net

Завантажити безкоштовний фрагмент

Читайте також: Латинська мова. Підручник для учнів медичних ліцеїв

Передмова до видання

Латинсько-український словник містить українські відповідники близько 30000 латинських слів і понять. До кожного слова наводиться вичерпна кількість значень (до 25-
30 в окремих випадках).

Словник подає традиційні основні граматичні форми реєстрового латинського слова, їхні різночитання (у круглих дужках), етимон (у квадратних дужках) та зазначення мови-
донора (курсивом). Вузькофахові терміни виділені із загального масиву значень скороченнями на кшталт: культ., військ., бот. тощо.

Читайте також: Мовна ситуація на північноукраїнських землях у XVI-XVII ст.

Довгота голосних звуків зазначена горизонтальною рискою над відповідною буквою. Основні форми подаються за усталеним у міжнародній практиці стандартом (потовщеним
шрифтом); різночитання граматичних форм подане у круглих дужках.

Латинські слова подані за такою системою:
  • іменник — називний відмінок однини, закінчення родового, позначення роду (m, f, n): abbātia, ae f абатство Eccl;
  • прикметник — називний відмінок однини і скорочення «adj.»: abecedārius, a, um adj алфавітний Eccl;
  • займенник — називний однини і скорочення «pron.»: egō (ego), mei pron. я;
  • числівник — називний відмінок і скорочення «num.»: ūnus, a, um (gen. īus, поет. інколи ius й ī; dat. ī, інколи ō, f ae) num. 1) один 2) тільки один, один-єдиний…
  • дієслово — 1-а особа однини, 1-а особа перфекта, супін та традиційне закінчення інфінітива. Після основних форм в окремих випадках наведене уточнення групи дієслова (verb. defect. тощо): abaliēno, āvī, ātum, āre 1) відчужувати, передавати 2) розлучати 3) умертвляти…;
  • прислівник — початкова форма і скорочення «adv.»: abhinc adv. 1) про місце: геть звідси 2) про час: (рік, годину) тому 3) віднині 4) відтепер;
  • прийменник — початкова форма і скорочення «praep.»: ab–ūsque (= usque ab) praep. 1) від 2) з 3) див. usque ab;
  • сполучник — початкова форма і скорочення «conj.»: et conj. 1) і, а, також, та (й)…;
  • частка — початкова форма і скорочення «partc.»: an–nōn? partc. невже ?, хіба?…;
  • вигук — початкова форма зі знаком оклику (!) і скорочення «interj.»: attat! (atat!, attatae!, attattatae!) interj. ох!, ах! (вигук радості, здивування, страждання тощо);

Наводяться також специфічні граматичні форми (насамперед суплетивного утворення). Якщо граматична форма контрагована або синкопована, у круглих дужках наведено початковий варіант: abfore (= abfuturum esse) inf. fut. до absum.

Латинські омоніми, а також слова, які водночас мають значення різних частин мови, подані з римською нумерацією зліва:
I accensus, ī m [accenseo] 1) службовець, чиновник 2) pl. легкоозброєні …
II accensus, ūs m [accendo] запалювання (лампи тощо);
I accītus, a, um part. pf. до accio
II accītus, a, um adj. запозичений, іноземний
III accītus, ūs m [accio] запрошення, заклик;

Латинські відповідники слів грецького походження подано у круглих дужках на початку гасла (після основних граматичних форм) із скороченням лат.: ampelos, Ç f гр. (лат. vitis) виноградна лоза.

Variae lectiones (різночитання) подано через знак = (дорівнює): abolitus, ūs m = abolitio Eccl.

Тлумачення імен і назв наводяться в окремих випадках.

Незасвідчені граматичні форми традиційно зазначені зірочкою (астеріском: *): auspex, spicis m, f [avis + *specio] 1) авспік…