Брожек Ян. Арифметика для недосвідчених

Польський учений, вихованець, згодом – ректор Краківської академії, Ян Брожек (Broscius (Brożek) Jan,), астроном, математик, геометр, медик, літературознавець, автор понад двох десятків праць, переважна більшість з яких – латиномовні. Підручник «Arithmetica integrorum – Арифметика для недосвідчених» – результат зацікавлення вченого математичними дисциплінами, що не слабнув упродовж всього його життя (1585-1652)

Медієвіст

Назва латиною: Arithmetica integrorum edita a M. Ioanne Broscio Curzeloviensi, ordinario academiae Cracoviensis astrologo
Обсяг: бл. 50 с.
Видавець: Praelum Novodworsciano
Рік видання: 1620
Оригінал зберігається: ЛНУ, шифр CT-I 9807
Мова: латинська. 

Дивіться оригінал праці тут: Broscius Ioannes (Бросцій Ян). Arithmetica integrorum

Польський учений, вихованець, згодом – ректор Краківської академії, Ян Брожек (Broscius (Brożek) Jan,), астроном, математик, геометр, медик, літературознавець, автор понад двох десятків праць, переважна більшість з яких – латиномовні. Підручник «Arithmetica integrorum – Арифметика для недосвідчених» – результат зацікавлення вченого математичними дисциплінами, що не слабнув упродовж всього його життя (1585-1652).

Читайте також: Нариси історії розвитку медичної освіти у Львові

На звороті сторінки з назвою – зображення родового герба Лаврентія Гембіцького, архиєпископа гнесенського, та геральдичний чотиривірш. Далі – присвята цьому ж меценатові, в якій автор не лише вихваляє Л. Гембіцького за видатні якості, головними з яких вважає доброчесність, освіченість, щедрість, але (і цьому приділена основна частина дев’ятисторінкової присвяти) Ян Брожек барвисто розтлумачує, в чому приваба арифметики, а відтак – необхідність її вивчати: «Artes aliae mutabiles sunt pro nationum varietate. Sic aliam Graecorum Grammaticam videmus, aliam Latinorum. Mathemaricae artes aeternae sunt ac immutabiles – Інші науки мають національні відмінності. Так граматика одна у греків, інша – в римлян. Математичні ж науки – вічні й без відмінностей» (2 с.) тощо.

Структурними частинами передмови є коротка своєрідна інструкція «Молодому читачеві цієї «Арифметики»», в якій автор закликає (навівши повчальну історію з Гільберта Когната) опановувати книгу по порядку, не пропускати розділи, не забігати далеко вперед; а також вірш, що прославляє різні науки, якими цікавиться Ян Брожек. Перший розділ має назву «Визначення і поділ арифметики» (8 сторінок), другий – «Про нумерування», третій і четвертий пояснюють, яка причина того, що «римські старі числа» та грецькі застосовуються, п’ятий – «Про додавання» та ін.

Читайте також: Латиномовний інтелектуальний контекст існування православних братств (на матеріалі львівських авторів XVІІ—XVIII ст.)

Текст, як і належить, рясніє цитатами і посиланнями на праці колег, при цьому давньогрецькі наводяться мовою оригіналу. Серед формальних стилових атрибутів навчального видання – звертання до читача, які містять дієслова в наказовому й умовному способах, наприклад, у поясненні до різниці між математикою й арифметикою: «De numeris intellige, non de rebus numerati – Про числа думай, а не про речі лічені» (пояснення різниці між математикою й арифметикою, зворот аркушу А); «Sed iam accedamus ad praecepta artis explicanda – Але вже приступімо до настанов науки, що мають бути поясненими» (перехід від 1-го до 2-го розділу, зворот аркушу А4) та ін.

Цікавою прикметною рисою видання є те, що на його сторінках курсивом виділені не цитати, а навчальні завдання, виконання яких розтлумачує Ян Брожек.