Сковородинівські читання (2013)

Запрошуємо Вас 3-4 жовтня 2013 року взяти участь у XVI Сковородинівських читаннях, які проходитимуть у ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. У рамцях конференції започатковується секція “Визначні філософи, педагоги попередники Григорія Сковороди”, доробок яких вплинув на його творчість або на розвиток української культури. На наступних, XVI, Читаннях планується секція, присвячена Станіславу Оріховському, якому виповнюється в 2013 році 500 років.

Організатор: Центр сковородинознавства ПХДПУ імені Григорія Сковороди
Наступна конференція: 3-4 жовтня 2013 р. (доповіді подаються до жовтня 2012 р.)
Тематика: актуальні питання сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики, літературознавства та методик їх викладання.
Контакти координаторів: scovoroda2006(at)ukr.net

В межах святкування 500-річчя Станіслава Оріховського на конференції працюватиме окрема секція, присвячена цій непересічні особистості.

Тематика секції: Станіслав Оріховський та Григорій Сковорода - спільне і відмінне у поглядах та тематичному ареалі; рецепція мислителів в Україні та за кордоном.

Читайте також: Святкування 500-річчя Станіслава Оріховського

Оголошення про конференцію-2013
Високоповажні колеги!

Запрошуємо Вас 3-4 жовтня 2013 року взяти участь у XVI Сковородинівських читаннях, які проходитимуть у ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”.

У рамцях конференції започатковується секція “Визначні філософи, педагоги попередники Григорія Сковороди”, доробок яких вплинув на його творчість або на розвиток української культури.

На наступних, XVI, Читаннях планується секція, присвячена Станіславу Оріховському, якому виповнюється в 2013 році 500 років.

Будемо вдячні за кожну участь у наших заходах. Заявку на участь у конференції та матеріали просимо надіслати до 30 листопада 2012 року.

Програма конференції розрахована на два дні.
3 жовтня проводитимуться пленарне засідання, праці секцій, вечірня культурно-відпочинкова програма.
4 жовтня – продовження секційної праці, заключне пленарне засідання та екскурсійно-просвітницька поїздка до селища Чорнухи Полтавської обл.

Під час поїздки відбудуться зустрічі зі школярами, громадськістю, екскурсія в літературно-меморіальний музей Г.Сковороди, відвідання виставки творчих доробків народних майстрів, дітей, їхні виступи перед учасниками конференції.

Обсяг статті – до 0,5 д.а. (шрифт – 14 pt, «Times New Roman», через 1,5 інтервалу; анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами; УДК).

Проживання в готелях за рахунок учасників.

3 жовтня традиційно університетський автобус о 8.00 від будівлі Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України везтиме учасників конференції до Переяслава.

Просимо підтвердити свою участь у конференції до 30 червня 2013 року за тел. (04567) 5-37-83, e-mail: scovoroda2006(at)ukr.net

В разі непередбачених змін у Вашому рішенні, просимо обов’язково повідомити нам.

Програми та матеріали конференцій будуть вручені 3 жовтня 2013 року.

Інформаційний лист за 2011 р.

7-9 жовтня 2011 року в ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” відбудуться XV Сковородинівські читання. Планується праця філологічної, філософської, педагогічно-методичної секцій.

У зв’язку з тим, що матеріали Читань будуть видаватися до конференції, приймаємо заявки тем до 30 березня, а тексти доповідей до 31 листопада 2010 року.

Аспірантам, бажаючим брати участь у Читаннях, треба надсилати з текстом доповіді рекомендацію наукового керівника.

Запрошення на конференцію та її програма будуть розіслані після затверджених текстів доповідей. Оргкомітет Читань залишає за собою право рецензування надісланих матеріалів.

У рамцях XV Сковородинівських читань проводитиметься виїзд до с. Коврай Золотоніського р-ну та м. Золотоноші, с. Прохорівки Канівського р-ну Черкаської обл.

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет iмeнi Григорія Сковороди» запрошує до співпраці у випуску збірника наукових праць «Теоретична i дидактична філологія».

Тематична спрямованість збірника – актуальні питання сучасної лінгвоукраїністики, зарубіжної лінгвістики, літературознавства та методик їх викладання.

Вимоги до оформлення статей: обсяг –12 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS WORD (у форматі RTF), у роздрукованому вигляді та на диску CD; шрифт – 14 pt, «Times New Roman», через 1,5 інтервалу; мова – українська. Оформлення в такому порядку: у лівому куті УДК, нижче, в правому куті аркуша, ім'я та прізвище автора; під іменем та прізвищем – назва міста, нижче назва статті посередині аркуша великими літерами; нижче - анотації статті українською, російською та англійською мовами (не менше 500 знаків кожна, до анотацій слід додавати ключові слова), через два інтервали – текст, після нього список використаних джерел (в алфавітному порядку, відповідно до нових вимог ВАКу). Цитування з використанням квадратних дужок, де вказується номер у бібліографічному списку i після коми – сторінка, наприклад: [1, с. 82]. Після списку використаних джерел англійською мовою зазначаються ім'я та прізвище автора, а також назва статті. Нижче подаються відомості про автора: ім'я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи i посада, домашня адреса, номер контактного телефону.

Згідно з постановою BAK України № 7-05/1 вiд 15.01.2003 року «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку BAK України» до друку прийматимуться лише тi наукові статті, у яких будуть висвітлені такі елементи: постановка проблеми; аналіз останніх джерел, у котрих започатковано розв’язання даної проблеми i на котрі спирається автор; виділення невирішених раніше частин проблеми, яким присвячена стаття; формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки.

Автори без наукового ступеня мають подати рекомендацію до друку, підписану науковцем.