Література на пограниччі. Амбівалентність, гібридність, долання кордонів

Робота конференції планується за такими тематичними напрямками: Ментальні кордони у часі і просторі в літературних проекціях; Постколоніальне письмо. Зміна домінанти «метрополія – периферія»; Гібридність: концепції та лейтмотиви; Вибір, успадкування й поборювання традиції; Культурний білінгвізм та поліглотизм; Література між вигнанням і діаспорою

Організатор: Львівський національний університет імені Івана Франка. Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства
Термін проведення: жовтень 2012 р.
Тематика: пограниччя, їхня культура і література
Контакти координаторів: teorija(at)franko.lviv.ua

Львівський національний університет імені Івана Франка.
Кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства
проводить

25 жовтня 2012 року

Всеукраїнську науково-теоретичну конференцію
Література на пограниччі. Амбівалентність, гібридність, долання кордонів

Робота конференції планується за такими тематичними напрямками:
 • Ментальні кордони у часі і просторі в літературних проекціях
 • Постколоніальне письмо. Зміна домінанти «метрополія – периферія»
 • Гібридність: концепції та лейтмотиви
 • Вибір, успадкування й поборювання традиції
 • Культурний білінгвізм та поліглотизм
 • Література між вигнанням і діаспорою
 • Галичина як рухоме літературне пограниччя
 • Контакт, контраст і конфлікт конкурентних ідентичностей
 • Діалогічна уява та образ відповідального Іншого
 • Вертикальні та горизонтальні контексти літератури
 • «Пограниччя» в поетиці літературного твору

Для участі в конференції необхідно надіслати доповідь за одним із запропонованих напрямків та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та звання, місце роботи чи навчання, поштова адреса, контактний телефон, e-mail, а також коло наукових зацікавлень) до 15 вересня 2012 р.:

за адресою: вул. Університетська 1, кім. 247 м. Львів 79000
email: teorija(at)franko.lviv.ua
тел.: 032 239 46 30
Контактні особи: проф. Ільницький М.М., доц. Гірняк М.О.

Обсяг статті – 0,5 друк. арк. (до 12 стандартних сторінок формату А4 1,5 інтервалу, 14 кеглем, усі поля 2 см). Список використаної літератури оформити згідно стандарту бібліографічного опису джерел ДСПУ (див.: http://www.lnu.edu.ua/nd_ch/index.php?id=nd_standard) в алфавітному порядку. Виноски: у квадратних дужках номер джерела за списком, після коми сторінка, з якої взято цитату (наприклад: [1, 147]). Анотація укр., англ. і рос. мовами і ключові слова обов’язкові.

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей