Великі теми культури в слов’янських літературах

Людські відчуття виникли в процесі еволюції і їхньою первинною функцією було збільшення шансів виживання виду. Сьогодні, передусім в результаті цивілізаційного розвитку, багато з них було притлумлено, а їхні ролі та функції змінилися. Тому ми вважаємо, що варто придивитися ближче до людських відчуттів, які дозволяють нам бачити, чути і смакувати. Нашим наміром є спроба сфокусувати увагу учасників на обговоренні літературних, культурних та художніх образів сенсорного досвіду


Організатор: Інститут слов’янської філології Вроцлавського університету
Термін проведення: 16-18 травня 2013 р.
Контакти координаторів: senses.ukr2013(at)gmail.com. Науковий керівник конференції к.ф.н. Малгожата Філіпек.

Інститут слов’янської філології Вроцлавського університету та
Відділ російської літератури та культури
мають честь запросити до участі до участі у роботі ХІ Міжнародної славістичної літературознавчої конференції, яка відбудеться у м. Вроцлаві 16-18 травня 2013 року. В рамках циклу „Великі теми культури в слов’янських літературах” пропонуємо тему "Відчуття"

Мотто нашої конференції це слова Аристотеля про те, що „в інтелекті немає нічого, чого б раніше не було у відчуттях”. Ідучи за цією стародавньою сентенцією, пропонуємо наукову зустріч, яка дозволить розглянути суть, місце та роль відчуттів як літературної та культурної категорії. Люди на взір тварин, впізнають світ за допомогою п’яти відчуттів. Це слух, зір, смак, нюх та дотик. Кожен з видів почуттів може правильно працювати завдяки відповідному органу. Органи відчуття це ухо (слух), очі (зір), язик (смак), ніс (нюх), все тіло (дотик). За допомогою почуттів ми можемо перципувати світ, спілкуватися, реагувати на подразники та навчатися. Відчуття дозволяють нам функціонувати в повсякденному житті. Ми можемо не лише віднайти себе в навколишній дійсності, але також скористатися її благами. Людські відчуття виникли в процесі еволюції і їхньою первинною функцією було збільшення шансів виживання виду. Сьогодні, передусім в результаті цивілізаційного розвитку, багато з них було притлумлено, а їхні ролі та функції змінилися. Тому ми вважаємо, що варто придивитися ближче до людських відчуттів, які дозволяють нам бачити, чути і смакувати. Нашим наміром є спроба сфокусувати увагу учасників на обговоренні літературних, культурних та художніх образів сенсорного досвіду. Пропонуємо взяти до уваги такі проблеми:
  1. Відчуття як літературний і культурний код. Шифрування і дешифрування літературного світу за допомогою сенсорного досвіду. Відчуття у ролі емоційних, світоглядних, естетичних десигнатів. 
  2. Відчуття та явище синестезії.
  3. Відчуття та інтертекстуальність.
  4. Поетика і семантика відчуттів.
Заявки для участі у конференції приймаються до 15 листопада 2012 року за адресами:
Час виступу кожного учасника – до 20 хвилин. Робочі мови конференції – всі слов’янські.
Конференційний внесок – 400 злотих.

Планується видання текстів рефератів в післяконференційному збірнику.
Проїзд та проживання за власний рахунок.

Детальні інформації будуть подані в пізнішому терміні.
Заявка на участь тут.