Слово в літературі: сакральне і профанне

Література є водночас і сакральним і профанним простором. Вона стверджує одвічні істини і грає з ними. Постмодерністське/ постструктуралістське літературознавство поставило під сумнів сакральну природу слова. У той же час священнослужителі розуміють потребу оновлення форм пред’явлення своїх релігійних ідей, і багато що залучають з сучасних літературних практик. Сьогодні, в епоху пост-пост-… відчувається туга за словом, що виражає незаперечні істини. Однак чи повертається воно? Чи можливе його повернення? Ось проблемне питання, з яким ми звертаємось до учасників цієї конференції.

Організатор: Інститут філології ЧДУ імені Петра Могили
Термін проведення: 23 квітня 2013 р.
Контакти координаторів: nlebedintseva(at)yahoo.com

Чорноморський державний університет імені Петра Могили 
за підтримки Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України та 
Класичного приватного університету м. Запоріжжя 
23 квітня 2013 року 
проводить всеукраїнську наукову конференцію 
“Слово в літературі: сакральне і профанне” 
Література є водночас і сакральним і профанним простором. Вона стверджує одвічні істини і грає з ними. Постмодерністське/ постструктуралістське літературознавство поставило під сумнів сакральну природу слова. У той же час священнослужителі розуміють потребу оновлення форм пред’явлення своїх релігійних ідей, і багато що залучають з сучасних літературних практик. Сьогодні, в епоху пост-пост-… відчувається туга за словом, що виражає незаперечні істини. Однак чи повертається воно? Чи можливе його повернення? Ось проблемне питання, з яким ми звертаємось до учасників цієї конференції.

Робота на конференції планується за такими напрямками: - сакральна функція літератури в епоху пост-
- священні книги і діалог культур
- сучасна релігійна література: пророцтво чи піар?
- образ церкви та священнослужителя у світовій літературі
- літературні образи в релігійних текстах
- взаємодія світських та релігійних жанрів
- сакральне слово і література кіберпростору
- дитяча релігійна література
- феномен релігійної аудіокниги
- священне/ профанне у практиці викладання

Для участі в конференції необхідно надіслати доповідь за одним із запропонованих напрямків та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та звання, місце роботи чи навчання, поштова адреса, контактний телефон, e-mail, а також коло наукових зацікавлень) до 20 березня 2013 р. за адресою:

54003, м. Миколаїв вул. 68 Десантників, 10, кімн. 11-207 деканат Інституту філології ЧДУ Лебединцевій Наталії Михайлівні телефони: (0512) 76-85-67, 8-097-564-06-01
e-mail: nlebedintseva(at)yahoo.com

Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому збірнику «Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство» ЧДУ ім. П. Могили (збірник затверджено як фаховий постановою президії ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1-05/5).

Обсяг статті – 0,5 друк. арк. (10-12 сторінок). При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України», а також вимоги до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3).

Редколегія залишає за собою право відбору та редагування статей.