Анчевський Мартин. Поле серед і понад поля...

«Campus intra et supra campum...– Поле серед і понад поля...» – твір, написаний з нагоди візиту 1676 р. до Львова короля Яна ІІІ Мартином Никанором Анчевським, який на титульній сторінці видання іменується «Знатний і видатний Мартин Анчевський, ясної королівської милості секретар і лікар дійсний, головуючий консул у місті Львові, столиці руській». Вітання починається з чотирьох епіграфів, два з яких обігруюють образ поля, першого слова у назві – це стрижневий образ у тексті: «Прийняла від поля шляхетна Польща ім’я, // Право на це поле слава єдина має», «Піхотинці-сармати добре // В полі війни ведуть». Прозовий вступ підписано від «найвідданішого ясній королівській милості вашій Львова». Далі – тринадцять елогіїв – віршів, назва кожного з яких починається однаково.

Медієвіст

Назва латиною: Campus intra et supra campum...1676 ... per Martini Anczowski
Обсяг: 78 с.
Видавець: Typis Collegii Sieniauiani Soc. Iesu
Рік видання: 1676
Оригінал зберігається: НБУВ, шифр DSC03429
Мова: латинська.

«Campus intra et supra campum...– Поле серед і понад поля...» – твір, написаний з нагоди візиту 1676 р. до Львова короля Яна ІІІ Мартином Никанором Анчевським, який на титульній сторінці видання іменується «Знатний і видатний Мартин Анчевський, ясної королівської милості секретар і лікар дійсний, головуючий консул у місті Львові, столиці руській».

Читайте також: Історична особа крізь призму етикетного твору

Вітання починається з чотирьох епіграфів, два з яких обігруюють образ поля, першого слова у назві – це стрижневий образ у тексті: «Прийняла від поля шляхетна Польща ім’я, // Право на це поле слава єдина має», «Піхотинці-сармати добре // В полі війни ведуть» [c. 2]. Прозовий вступ підписано від «найвідданішого ясній королівській милості вашій Львова». Далі – тринадцять елогіїв – віршів, назва кожного з яких починається однаково: «Лев у полі...»; зокрема, восьмий елогій має назву «Лев у полі України знову зайнятої і фортеці Бару, силою відбитої, ключа України».

Залишається нез’ясованиим, чому Анчевський називає віршові частини своїх творінь елогіями, адже, згідно з більшістю визначень, elogium, -i, n.(імовірно, з гр.) – це або короткий вислів, або напис на надгробках, або, що зовсім не стосується конкретного твору, – юридичний документ (звинувачувальний протокол, заповіт тощо). Перевірка термінів-паронімів не додала ясності: 1) eulogium, -i, n.– це один із різновидів поховальних промов (твір М. Анчевського написано з нагоди візиту до Львова королівського подружжя); 2) elеgiа, -ae, f. – елегія, дистих, що складається з гекзаметра й пентаметра (чого не скажеш про вірші М. Анчевського). А згідно з літературознавчим глосарієм XVII ст., як на те вказує Ольга Циганок, «Елегія – похоронний твір, винайдений насамперед для погребових і жалібних плачів».

Читайте також: До теорії скорботної елегії в українських поетиках XVII – першої половини XVIII ст.

Прозовий перехід у дві сторінки відділяє елогії від віршованих побажань, висловлених дванадцятьма львівськими старійшинами, поміж яких зустрічаємо Б. Зиморовича, А. Шимоновича та деяких інших осіб, знайомих нам зі сторінок латиномовної літератури . Так, Б. Зиморович ніби-то промовляє: «З поля твого, великий королю, сподіваємося зміцнілих // Мирних обов’язків, щоб мечем їх ужав. // Хай тут буде межа. Ми всі просимо в тебе миру, // Повернути чудовий мир до ляських ларів» [c. 32]. Коротші побажання висловлюють «стани і нації львівські»: лавники, 40 мужів, вірмени і греко-русини:

Читайте також: Злоторович Михайло. Усе найкраще у майбутнього шлюбу

Від 12-ти лавників: 

Енеїди вкриті щитами всі, над ким Вольцент начальником був. 
Радіємо щиту, яким, втім, краще бути вкритим. 
Царю-Сармате, щитами вкриті всі ми, над ким Ти є Марсом-начальником, 
Пізнаємо початки Благодіяння Миру під Твоєю владою. 
Це варіації на тему фрагменту з Вергілієвої «Енеїди» (рядки 367–372): 

Interea praemissi equites ex urbe Latina, 
cetera dum legio campis instructa moratur, 
ibant et Turno regi responsa ferebant, 
ter centum, scutati omnes, Volcente magistro. 
iamque propinquabant castris murosque subibant, 

що у перекладі М. Білика звучить так:

Саме в той час, коли інше все військо стояло у полі, 
Вершники з міста Латина озброєні, разом три сотні, 
їхали, вкриті щитами, до Турна-царя поспішали 
Вісті йому передати. Вольцент був начальник над ними. 
Близько було вже до табору їм, під’їздили під мури, 
Здалеку бачили, як ті наліво, на стежку звертають. 

Доречна опція для сучасних дослідників – зазначені на берегах ім’я автора та назва використовуваного джерела. Акуратність у поводженні з чужим текстом, цілком звичайна для інтелектуальної прози, не була властива етикетному жанрові, однак, однак Мартин Анчевський у своєму творі робить позначки на берегах практично при кожному включенні іншого тексту у власний.

Читайте також: Застосування інтертекстуального аналізу щодо творів української неолатиністики XVІ–XVIII ст. Підстави і результати

Він здійснює свої ремінісценції з класиків більш творчо, їх уже не назвеш цитатами без лапок. Водночас він сам вказує, твори яких авторів переспівує, – можливо, з огляду на те, що одним із важливих мірил поетичної майстерності на той час була точність у наслідуванні стилю, фразеології, версифікаційних форм античної літератури. Так, наступні рядки – ремінісценцією рядків Августина Блаженного:

Від 40-а мужів: 

Приведена назад чотири рази по десять небайдужості подруга. 
Байдужість від нас тому далека. 
Царського трону шаноба, що ніколи не слабне, 
непорушна була в нас, й неушкоджена завжди буде. 
Закінчується твір прозовим звеличенням короля. 

Творіння Мартина Анчевського є швидше поезією, а точніше – віршованою парамітетикою, однак не лише за кількісним співвіднесенням поетичного і прозового тексту. Підстави вважати цей текст питомо поетичним – у його образно-композиційних особливостях: на початку високоповажний гість прибирає образ лева, що розгулює просторами свого королівства, і скрізь на нього чекають перемога і слава; «повернений» знову в людську подобу, у руській столиці, місті Лева, він вислуховує вітання з нагоди приїзду від найдостойніших львівських громадян. Послідовне зображення об’єкта величань в зооморфному образі вважалося більш доречним у поетичних етикетних творах латинською мовою, в яких письменницькій уяві традиційно відводилися більші обшири, в той час, як прозаїкам належало послуговуватися простішими тропами.