Читання пам'яті проф. Ю.В. Шаніна

Для вшанування пам’яті видатного науковця, завідувача кафедри латинської мови та основ медичної термінології НМУ ім. О.О. Богомольця професора Ю.В. Шаніна, зважаючи на його вагомий педагогічний доробок у галузі вищої школи та значний внесок у відродження класичної освіти в Україні, кафедра латинської мови та основ медичної термінології НМУ імені О.О. Богомольця 17 березня 2010 року проводить Читання пам'яті проф. Ю.В. Шаніна

Організатор: кафедра латинської мови та медичної термінології НМУ імені О.О. Богомольця.
Термін проведення: березень.
Тематика: лінгвокультурна комунікація і класичні мови.
Контакти координаторів: ludzyk(at)gmail.com, constbal(at)ukr.net.

Інформаційний лист
Для вшанування пам’яті видатного науковця, завідувача кафедри латинської мови та основ медичної термінології НМУ ім. О.О. Богомольця професора Ю.В. Шаніна, зважаючи на його вагомий педагогічний доробок у галузі вищої школи та значний внесок у відродження класичної освіти в Україні, кафедра латинської мови та основ медичної термінології НМУ імені О.О. Богомольця 17 березня 2010 року проводить

міжнародну науково-практичну конференцію 
«Лінгвокультурна комунікація: класичні мови 
як основа медичної термінології» 
(до 80-річчя з дня народження проф. Ю.В. Шаніна) 

Напрями:
1. Сучасні питання розвитку міжнародної медичної термінології.
2. Діахронічний та синхронічний методи аналізу стану сучасної медичної термінологічної підсистеми у різних країнах світу.
3. Уніфікація існуючої української наукової медичної підсистеми з загально європейськими тенденціями плюрилінгвалізму.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Доповіді надсилати за адресою constbal(at)ukr.net, ludzyk(at)gmail.com.

Доповіді можуть супроводжуватись презентацією у форматі Microsoft Power Point XP, про які необхідно повідомити організаторам Конференції для належного технічного супроводу.

Вимоги до публікацій: 1. Шрифт Times New Roman, 14 pt, інтервал 1,5, обсяг статті від 5 до 10 аркушів А4.
2. Тексти у форматі Microsoft Word XP.
3. Стаття має супроводжуватись анотацією англійською та російською мовами.
4. На початку статті має зазначатись прізвище, місце роботи та посада автора.

Детальну інформацію ви можете отримати:
1. телефоном: 0 0 44 454 49 15 – кафедра латинської мови та основ медичної термінології НМУ;
2. електронною поштою: constbal(at)ukr.net, ludzyk(at)gmail.com;
3. факсом: 0 0 44 454 49 15 – кафедра латинської мови та основ медичної термінології НМУ.