Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze

Humanistyczne Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wcielając ideę badań synergetycznych i aktualizując percepcję sieciowego czytania ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze Poznań, 21-22 lutego 2013 roku

Організатор: Humanistyczne Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Термін проведення: 21-22 лютого 2013 р.

Контакти координаторів: beata.waligorska@amu.edu.pl - Prof. dr. hab. Halina Chałacińska, Dr. Beata Waligórska-Olejniczak (sekretarz)

Humanistyczne Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wcielając ideę badań synergetycznych i aktualizując percepcję sieciowego czytania ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt.

Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze Poznań, 21-22 lutego 2013 roku

Pragnienie twórczego działania, egzystencjalny sens bycia, określa człowieka jako miejsce w perspektywie (inter)kulturowej. Zamierzeniem planowanej konferencji, która oscylować będzie wokół problemu kreatywności w nauce, sztuce i kulturze, jest pokazanie mnogości możliwych kierunków interpretacji podjętego tematu jako próba „umiejscowienia” problemu nie tylko w wielogłosowym dyskursie akademickim. Preferowanie myślenia otwartego, wchodzącego w interakcje odsyła do istotowej tajemnicy ludzkiego ciała i jego duchowości w kulturowych metakontekstach. Ciągły wymóg dynamicznego poszerzania spektrum i przekraczania granic, uobecniany chociażby w idei dzieła otwartego i wielkiego kodu, Gadamerowskiej fuzji horyzontów czy też kosmologicznych koncepcjach Priggogine’a–Reannaya, wpisuje się w arche-futurologiczne zmagania poznawcze naszego czasu. Jako problemy oczekiwanego dyskursu sugerujemy możliwość przybliżenia następujących obszarów zagadnień:
 • Idea porządku z chaosu
 • Intertekstualność w sztuce a twórcza asymilacja różnopochodnej wiedzy
 • Podmiot poznający wobec przedmiotu badań (dwuwektorowe sprzężenie)
 • Metatekst w trudzie interpretacji jako (z-)rozumienia
 • (Nie-)możliwa łączliwość wielodyscyplinarnych kontekstów badawczo-metodologicznych (nauka-sztuka-kultura)
 • Liminalny epokowy czas w globalnej przestrzeni współczesnego świata
 • Mentalne stawanie się w konfliktogennym rozziewie: cynizm (uzurpatorska reklama, plotka, władza) – ekologia kulturowa
 • Osiągnięcia przyrodoznawstwa wobec eko-antropologicznych wartości humanistyki
 • Inflacja treści wobec nadmiaru bezpośredniości
 • Kreatywność w sieci komunikacji
 • Demoniczność i boskość jako składowa aktu twórczego
 • Nowożytne dylematy prometeizmu
 • Translatoryka jako hermeneutyka
 • Powyższe hasła traktujemy jako wstępny szkic problematyki, gorąco zachęcając Państwa do jej twórczego adaptowania i transformowania.
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres emailowy: beata.waligorska@amu.edu.pl do 30 listopada br. Czas wystąpienia nie powinien przekroczyć 20 minut. Językiem konferencji jest język polski.

Przewidywana opłata konferencyjna wynosi 300 złotych.

Wygłoszone referaty zostaną zamieszczone w kolejnym punktowanym tomie Prac Naukowych Humanistycznego Centrum Badań „Dyskurs Wielokulturowy”.

Dalsze informacje organizacyjne przekażemy na indywidualne adresy Państwa po otrzymaniu zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Kreatywność w nauce, sztuce i kulturze
Poznań, 21-22 lutego 2013 roku

Imię ……………………………………………………………………….
Nazwisko ……………………………………………………………….
Tytuł, stopień naukowy …………………………………………
Miejsce pracy, stanowisko …………………………………….
Adres e-mail ………………………………………………………...
Numer telefonu ………………………………………………………
Adres korespondencyjny ……………………………………….
Temat referatu ………………………………………………………